Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2019-02-10 20:19 i Ärentunaskolan Uppsala
Efter det här arbetsområdet ska eleverna känna till texttypen reportage och kunna jämföra med texttypen artikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet kommer du arbeta med reportage. Vi kommer att läsa om vad ett reportage är, läsa olika reportage och i slutet av arbetsområdet kommer ni att få skriva ett eget reportage.

Innehåll

Du kommer lära dig om texttypen och dess kännetecken. Vi kommer att ha gemensam genomgång av reportagets uppbyggnad och vi kommer att läsa olika reportage tillsammans.

Du kommer att intervjua en person som du sedan ska skriva ett reportage om.

Bedömning

Bedömning sker av det inlämnade reportaget.

Betygssättning sker utifrån tre delar:
Reportagets struktur: rubrik, ingress, brödtext.
Reportagets innehåll: gestaltande beskrivningar, röd tråd. Närvarokänslan i texten.
Reportagets språk: stavning, meningsbyggnad (stor bokstav, skiljetecken), styckeindelning, språklig variation.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Svenska: Reportage

Reportage

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Reportagets struktur
Du använder rubrik, ingress och brödtext i din text.
Du använder rubrik, ingress och brödtext på ett effektivt sätt i din text.
Du använder rubrik, ingress och brödtext på ett tydligt och effektivt sätt i din text.
Reportagets innehåll
Ditt innehåll framgår i huvudsak.
Ditt innehåll framgår och har en tydlig röd tråd.
Ditt innehåll framgår på ett välutvecklat och tydligt sätt med röd tråd.
Reportagets språk
Du följer i huvudsak skrivreglerna.
Du följer skrivreglerna och har viss språklig variation.
Du följer skrivreglerna och har en god språklig variation.
Ny aspekt
För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk.
Du använder strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak. Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar relativt väl. Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl. Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Ny aspekt
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: