Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - Mera Favoritmatematik 2B

Skapad 2019-02-10 20:40 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
Mäta i cm - punkt, linje, sträcka - vinklar - månghörningar - trianglar - fyrhörningar - omkrets - area -
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att få arbeta med olika geometriska objekt och utveckla din förmåga att känna igen dem utifrån deras egenskaper. Du kommer också att träna på att mäta olika sträckors längd i hela centimeter.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vi  kommer  att arbeta med:

 • att använda linjal och mäta med centimeters noggrannhet
 • känna igen, rita och namnge punkt, linje och stråle
 • begreppet  öppen polygon
 • begreppet vinkel - rät, trubbig och spetsig samt vinkeltecknen
 • 2D-figurer som triangel, fyrhörning och månghörning - hörn , vinklar och sidor
 • egenskaper hos rektangel och kvadrat
 • 3D- figurer som rätblock, kub, pyramid, kon och klot - hörn, kanter och sidoytor

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp med både teoretiska och praktiska uppgifter. Du kommer att använda konkret material, begreppskorsord, geometriövningar på elevspel.se och arbeta med arbetsuppgifter i din mattebok. Du kommer att få se filmade genomgångar.

Det här bedömer jag:

Din förmåga att

 • kunna använda dig av och mäta med linjal
 • kunna skilja på punkt, linje och stråle 
 • använda begreppen hörn, vinkel, sida för att beskriva ett 2D-objekts egenskaper 
 • använda begreppen hörn, kanter, sidoytor för att beskriva 3D-objekts egenskaper
 • förklara och förstå vilka 2D-figurer som 3D-figurerna består av

Jag bedömer dina kunskaper genom att titta och lyssna på hur du själv och tillsammans med andra, arbetar med de praktiska uppgifterna. Du kommer också att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet.

Hur får du visa vad du kan?

I det dagliga arbetet vid muntliga gemensamma genomgångar, arbete i grupp och i enskilt arbete.

Genom att göra en diagnos efter avslutat kapitel, delmoment. Du kommer att få göra en utvärdering där du funderar över vad du lärt dig och hur du känner dig, säker, ganska säker eller osäker och behöver öva mer.

Du får respons på din utvärdering av din lärare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: