Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagram

Skapad 2019-02-10 21:14 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola F – 3 Matematik
Nu kommer vi att bekanta oss med diagram. Hur kan de se ut? Vad kan vi läsa i diagram? Kan vi göra något diagram själva?

Innehåll

Det här ska du lära:

 • hur ser ett stapeldiagram ut och hur läser man av det
 • hur ser ett cirkeldiagram ut och hur läser man av det
 • hur skapar jag ett diagram och vilken typ av information kan jag använda mig av

Så här ska du arbeta:

 • titta på diagram
 • samtala om diagrammen vi tittar på
 • berätta vad du kan läsa av i diagrammet
 • utföra uppgifter/diagram utifrån given fakta för diagrammet är givet
 • skapa ett diagram tillsammans med dina kamrater i mindre grupper och i storgrupp
 • gemensamma samtal, idéer, tankar lyfts och bearbetas

Så här ska du få visa:

 • du deltar i gemensamma genomgångar och samtal
 • du deltar genom handuppräckning och delar med dig av dina frågor, tankar, idéer, svar och funderingar
 • du arbetar med givna uppgifter aktivt
 • du deltar aktivt i att skapa diagram i såväl mindre som större grupp
 • du deltar i muntliga och skriftliga redovisningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: