Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämnställdhetsplanering Empati Hyddan vt 2020

Skapad 2019-02-11 10:11 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

 • Att barnen får förståelse för andras känslor och åsikter.
 • Att barnen utvecklar sina förmågor och egenskaper i att vara en bra kompis.
 • Att barnens vilja till att hjälpa till samt att ta hand om varandra synliggörs samt uppmuntras.  
 • Att barnen utvecklar sin förmåga att visa empati, respektera varandra och att kunna uttrycka sina olika känslor.
 • Att barnen får en förståelse och acceptans för allas olikheter.

 

Aktivitet:

 • Vi läser Kompisböckerna (material med tio böcker som finns på förskolan) och diskuterar innehållet med barnen.  
 • UR material "Värsta bästa vänner", korta dockfilmer med dilemman. (Diamanterna)
 • Vi pedagoger lyssnar aktivt in barnen under hela dagen. Hjälper barnen att få förståelse för egna och andra människors upplevelser och känslor.
 • Vi pedagoger hjälper barnen att förmulera sig och sätta ord på sina egna känslor om det behövs.

När? Var? Hur? Varför? 

- Kompisböckerna läser vi i små grupper främst efter lunch för att enklare kunna föra diskussion med barnen.

- I alla dagliga situationer, så som vid lek, matsituationer, samling och på/avklädning.

- Vi läser böcker, tittar på film, läser flanosagor samt dramatiserar för att väcka barnens intresse på olika plan.

- För att barnen ska utveckla sin empatiska förmåga, få förståelse för andras känslor och för att själva känna sig sedda.

 

Resultat - hur blev det?

Barnen uppmärksammar om någon är ledsen och hämtar oss om det behövs. En del kan hjälpa och trösta en kompis som är ledsen.

När vi läst kompisböckerna ser vi att de tagit till sig innehållet och innebörden av boken dessvärre ser vi också att det ibland stagnerar efter tag. Så arbetet med empati måste hela tiden fortgå. Vi fortsätter med våra mål och metoder.

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Varför blev det såhär/ Hur gjorde vi?   .

Vad behöver vi ändra till nästa gång?   

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: