Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi; Jordens yta samt Norden

Skapad 2019-02-11 15:03 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 5 Geografi
Nu är det dags att utöka dina kunskaper inom ämnet geografi. Vi kommer under vårterminen att arbeta med jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans påverkan och av jordens egna processer. Vi kommer även att arbeta med Nordens geografi och undersöka olika geografiska begrepp.

Innehåll

Vi kommer att ha genomgångar, läsa olika texter, titta på faktafilmer, diskutera och reflektera.

Vi kommer att träna på olika geografiska begrepp på olika sätt, t.ex. genom att spela alias.

Vi kommer att öva på att använda kartor och kartböcker.

Vi kommer att använda online.seterra.com när vi tränar på namngeografi.

Vi kommer att arbeta i mindre grupper och tillsammans sammanställa fakta om något nordiskt land. Grupperna kommer redovisa ”sitt land” muntligt och med hjälp av bildstöd, t.ex. PowerPoint.

Vi kommer att titta på UR-serien "Geografens testamente".

Vi kommer att starta upp lektionerna med en kort repetition av föregående lektion.

 

Begrepp

Jordskorpa, mantel, kärna, plattor, kontinentaldrift, vulkan, jordbävning, tsunami, glaciär, inlandsis, erosion, Norden, global, urbanisering, klimatförändring,

 

Bedömning

Du kommer bedömas utifrån:

- hur aktiv/delaktig du är under lektionerna

- att du kan visa dina grundläggande kunskaper om jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans påverkan och av jordens egna processer.

- att du visar att du kan beskriva några likheter och skillnader mellan de olika nordiska länderna.

- hur du använder dig av geografiska begrepp när du beskriver och resonerar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: