Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2

Skapad 2019-02-11 15:26 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola F – 3 Teknik
Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska också ta reda på hur tekniken har förändrats. Vi ska även bygga och konstruera.

Innehåll

 

Arbetets syfte och mål

Du ska träna förmågan att:

Förstå vad som kan vara teknik. 

Tänka kring vad tekniken har gjort för människan. 

Ta reda på vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera.

 

Arbetssätt

Vi kommer att bygga och konstruera med olika material.

Vi ska ta reda på hur tekniken har förändrats.

Vi ska se hur några av de enkla mekanismerna fungerar.

Vi ska ta reda på hur saker har förändrats över tid och efter behov.

Vi ska bygga efter egna skisser.

Vi kommer samtala och resonera kring tekniska lösningar. 

 

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik åk 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Analysera tekniska lösningar
Du kan med stöd beskriva en enkel teknisk lösning i vardagen och till viss del hur dess olika delar samverkar.
Du kan beskriva en enkel teknisk lösning i vardagen och till viss del hur dess olika delar samverkar.
Du kan förklara en teknisk lösning i vardagen och hur dess olika delar samverkar.
Du kan förklara en enkel teknisk lösning i vardagen, visa på andra liknande lösningar och hur deras olika delar samverkar
Dokumentera
Du kan med stöd göra enkla dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter med vissa av teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Du kan göra enkla dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter med vissa av teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Du kan göra utvecklande dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter och använder teknikområdets begrepp och uttrycksformer relativt väl.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter och använder teknikområdets begrepp och uttrycksformer väl.
Resonera kring utveckling
Du kan med stöd föra enkla resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra enkla resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars för fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: