👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sensoriskt Montessorimaterial

Skapad 2019-02-11 15:51 i Montessoriförskolan Solkatten Fristående förskolor
Förskola
Våra sinnen stimuleras och förstärks genom konkret material, aktiviteter och uppmärksamhet. ” Maria Montessori menade att handen är intellektets viktigaste instrument. När handen arbetar mognar hjärnan.”

Innehåll

Mål:

Öga och hand koordination

Förstärka hörsel och känsel

Se skillnader i färg, dimensioner

Struktur och former 

Stärka koncentration 

Träna penngrepp

Abstrakt tänkande

Orsak till valt mål:

Förstärka barns förmåga att uppleva alla sina sinnen på olika sätt och barnens uppmärksamhet på det som finns i barnens miljö runt omkring dom

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen:

Presentationer av vårt sensoriska material: Allt material går från lätt till svår, från konkret till abstrakt.

Följa barnens utveckling, aktiviteter och intresse

Skapa en tillåtande miljö där man får utforska alla sina sinnen på olika sätt, väcka nyfikenhet att erövra nya kunskaper

 

Så här planerar vi att följa upp barnens lärprocesser:

Observationer hur barnen tar till sig ny kunskap och genomförande 

Reflektioner med barn och vuxna

Barnens intresse

Skapa miljöer efter barnens intresse och aktiviteter.

Delge våra kollegor vid arbetslagsmöten och gemensamma möten

Fylla i våra montessoricirklar när vi har presenterat ett material samt när barnen behärskar materialet

Dokumentera kontinuerligt 

Det här resultatet förväntar vi oss:

Att ge barnen verktyg och miljöer att kunna uppleva vad våra sinnen kan ge oss. Väcka barns nyfikenhet för det som finns runt omkring oss.

Utvärdering:

Reflektion och analys av vår pedagogiska dokumentation