👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skala

Skapad 2019-02-11 16:03 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 5 – 6 Matematik
Förstoringar, förminskningar och hur man gör för att räkna ut hur stora de är/ska vara i verkligheten.

Innehåll

Beskrivning

Vi lär oss om skala. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, enskilt arbete i lärobok eller stenciler samt uppgifter i Nomp. Vi avslutar området med en uppdrag där ni ska förstora en docka till verklig storlek.

 

Konkreta mål

Du ska kunna

 • förstå begreppen skala, förstoring och förminskning
 • förstå vad tex skala 1:10 eller 4:1 innebär.
 • räkna på uppgifter som handlar om skala.

 

Språklig fokus

Vara delaktig i diskussioner om ämnet.

Kunna förklara begreppen så att någon annan förstår vad de innebär.

 

Bärande begrepp

skala, förstoring, förminskning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6