Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva sig till läsning F-klass

Skapad 2019-02-12 07:59 i Ljungviksskolan Lerum
Under F-1 kommer vi att arbeta med att skriva sig till läsning.
Grundskola F – 1 Svenska Biologi
Vi kommer att arbeta med att skriva sig till läsning. Vi kommer att arbeta tillsammans med en skrivkompis och individuellt. Genom detta arbetssätt kommer vi bland annat att lära oss att framställa texter via chromebooks och illustrera en bild som är kopplad till texten.

Innehåll

Arbetsgång

Vi arbetar med skrivkompisen och enskilt. Uppgifterna väver även in fler ämnen t ex. NO och SO.

Textframställning

 • Planera och diskutera med skrivkompis om vad du ska skriva
 • Skriva i chromebook enskilt eller i skrivpar
 • Lyssna på texten du skrivit med talsyntes
 • Bearbeta texten
 • Skriva ut texten och återberätta för lärare, skrivkompis eller klassen beroende på uppgift.

Illustrera

 • Illustrera till den text du skrivit

Mål  

 • Kunna samarbeta.
 • Kunna ta ansvar för gemensamma och enskilda uppgifter.
 • Klara av att skriva i chromebook.
 • kunna logga in
 • hitta in till classroom och öppna, spara ett dokument
 • träna på att sätta ut punkt, stor bokstav och mellanrum i texter du skriver.
 • Kunna arbeta efter en arbetsordning.
 • Kunna alfabetet och alfabetisk ordning
 • Träna finmotorik och grovmotorik.

 

Bedömning

Vi kommer att samtala med dig om hur du kan 

 • hantera en chromebook
 • har rätt skrivriktning
 • samarbeta, ta ansvar och följa en arbetsordning

Syfte 

Syfte är att elevernas läsinlärning ska stimuleras i olika språkliga övningar. Det är ett kreativt och elevaktivt arbetssätt som ska utveckla elevernas förmågor i tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Syfte utifrån Lgr 11

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: