Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati 2019

Skapad 2019-02-12 08:01 i Förskolan Ekeby Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Empati

Förmågan att förstå andra personers känslor och sätta sig in i hur andra känner.

 

Kommunen har tagit fram ett jämställdhetsdokument som vi i förskolorna ska arbeta med i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker.

.

Avdelningens mål:
Vi vill att barnen ska få förståelse för att vi alla påverkas av hur vi blir bemötta och behandlade, att det är viktigt att se, höra och göra så att alla mår bra.
Vi vill att barnen utvecklar sin medkänsla och inlevelse i andra människors känslor och situation.

Aktivitet: 

Vi arbetar med Alfons vänskapslåda och Polyglutt där materialet tar upp människors känslor, empati m.m. Vi läser böcker med innehåll kring empati samt tar upp och pratar vid tillfällen som uppstår i vardagen . 

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med empati ska kontinuerligt finnas med i den pedagogiska verksamheten och dagligen synliggöras.

Vi kommer ha öppna diskussioner kring ämnet och prata om olika känslor i bl.a samlingar, vilan och planerade aktiviteter.

I den dagliga verksamheten kommer vi som pedagoger vara lyhörda och medvetet benämna både barnens och vuxnas känslor och diskutera kring det i olika situationer som kan uppstå.

Genom att lyfta arbetet med empati ger vi barnen redskap att förstå vad en känsla är, hur det känns att vara i en känsla och varför man har olika känslor. Även kunna berätta för andra hur man känner och varför man känner just så i den situationen.

 Resultat och analys!

Barnen har blivit bättre på att berätta hur de känner sig och vågar visa känslor gentemot varandra. De visar empati gentemot varandra och oss pedagoger. De kan sätta ord på hur känslorna känns och var i kroppen de känns.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: