👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2019-02-12 08:55 i Ljungviksskolan Lerum
Ett planering gjord tillsammans med elever i åk 3 syftande till kunskapskraven för åk 3 i religion.
Grundskola F – 9 SO (år 1-3)
Religion : Kristendom, judendom och islam, buddism, hinduism.

Innehåll

Syfte och förmågor

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.     
 • söka fakta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vad?

 • Du ska kunna namnen på platser/byggnader för religionsutövning inom religionerna kristendom, islam och judendom.
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid från kristendomen, islam och judendomen.
 • Du kan ge exempel på någon symbol från kristendomen, islam och judendomen.

Hur? Vi lär oss genom att:

 • Grupparbeten där vi skriver faktatexter.
 • Samtala i grupp.
 • Se på filmer.
 • Läser fakta.
 • Redovisar.

Bedömningssituationer

Du visar oss vuxna vad du kan genom att…

 • Skriva faktatext.
 • Para ihop symbol, plats för religionsutövning och högtider med respektive religion. 
 • Redovisar i grupp ditt arbete om din tilldelade religion.
 • Samtalar tillsammans och med klasskamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3