👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa Terminsplanering HT19

Skapad 2019-02-12 09:46 i Lekstorpsskolan Lerum
Pedagogisk planering över arbetsområdet rörelse - deltagande och olika rörelser genom olika lekar, spel och idrotter genom stegvis olika moment.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Delta och anpassa rörelser i olika sammanhang och aktiviteter

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du ska delta i lekar, spel och idrotter, och anpassa komplexa rörelser till den aktivitet som genomförs. Aktiviteterna kommer både utföras individuellt och i grupp. 

 

Varför ska jag lära mig detta?

"Positiva upplevelser av rörelse under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra." - Skolverket

 

För vem eller vilka kan mina kunskaper vara värdefulla (verklig mottagare)?

 

Du har nytta av att kunna delta och anpassa rörelser i ditt vardagsliv:

 • I allt fysiskt aktivt i vardagen
 • I inspiration att vilja vara fysiskt aktiv och inspirerar till att börja föreningsidrotta
 • Vid träning som kompletterar sitt föreningsidrottande 
 • Då man tränar på att agera disciplinerat
 • I samspelet med och anpassning till andra i olika gruppkonstellationer (samarbetsförmåga)

 

Du har nytta av att kunna delta och anpassa rörelser i ditt yrkesliv:

 • I princip inom samtliga yrkesgrupper innefattar att man behöver kunna tänka strategiskt, kommunicera, samspela med andra människor
 • Inom uniformsyrken krävs en viss fysisk status som testas genom olika fystester
 • Praktiska yrken kräver en viss fysik för att man ska kunna utföra arbetet, exempelvis hantverkare, mekaniker, montörer etc.

 

Samhället har nytta av att du kan delta och anpassa rörelser:

 • Färre har behov av vård
 • Friska personer stärker både sin egen och samhällets ekonomi

 

Hur ska jag lära mig detta?

Delta och anpassa rörelser komplexa rörelser med rätt material till undervisningen.

Innehåll:

 • Rytmik & Rörelse 
 • Nätspel
 • Bollidrott (inomhus och utomhus)
 • Gymnastik
 • Orientering i skog och mark (med och utan digitala hjälpmedel)

År 7-9 praktiserar komplexa rörelser - teknik, spelförståelse, speluppfattning och spelidéer.

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Elevens förmågor som kommer att bedömas är deltagande, samt rörelseförmåga att variera och anpassa rörelser.

Deltagande:

 • Aktivt deltagande - fysiskt och mentalt aktiv.
 • Disciplinerat deltagande - att ta till sig instruktioner.
 • Samspela med andra att syftet uppfylls.
 • Ansvarstagande för undervisningsmaterial.

Rörelseförmåga att variera och anpassa rörelser:

 • Teknisk förmåga - hur väl man utför olika rörelser.
 • Spelförståelse och speluppfattning - positionering, beslutsfattning och förståelse för, och anpassning till, grundläggande spelidéer eller strategier, vilket betyder ett lags gemensamma sätt att genomföra lekar, spel och idrotter.

Bedömning sker genom observation kontinuerligt under samtliga idrottsundervisningspass då vi arbetar med det ovannämnda innehållet. 

 

Förmågor (Entreprenöriella/ämnesspecifika)

Självkänsla och självförtroende, behov och lust, uppmärksamhet och bekräftelse, ansvarstagande, känslohantering, medvetenhet om sina styrkor och talanger, värderingstydlighet, tålamod och uthållighet, gränslöst lärande, projekt och organiseringskompetens, kommunikationskompetens

 

Viktiga ord och begrepp

Rytmik & Rörelse: Takt, anpassa rörelser till musik, lyssna in, komplexitet

Bollidrott: Anfallsspel, försvarsspel, spelavstånd, spelbarhet, spelbredd, speldjup, passningsvinklar, passningsskugga, passningsfint, maskerad passning, markering, zonförsvar, avslut

Gymnastik: Ansats, mattgymnastik, kullerbytta, långkullerbytta, hand- och huvudstående, hjulning, rondat, bom, räck, plinthopp, romerska ringar

Orientering: Karta, tumgrepp, passa karta, värdestreck, karttecken, ledstänger

Nätspel: serve, bagger, fingerslag, nätspel, anfall, försvar, Volley2000

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  A 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa - Delta

Bedömnings- underlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Delta
Träningsprogram
Eleven kan med visst individuellt ansvarstagande för sin fysiska status till viss del delta aktivt med viss teknisk förmåga i träningsprogram att syftet uppfylls
Eleven kan med relativt individuellt ansvarstagande för sin fysiska status relativt väl delta aktivt med relativ teknisk förmåga i träningsprogram
Eleven kan med individuellt ansvarstagande för sin fysiska status delta aktivt med väl teknisk förmåga, flyt och precision i träningsprogram
Delta
Bollidrott
Eleven kan till viss del delta i idrotten, samt till viss del med boll genomföra få enkla tekniska rörelser med viss speluppfattning.
Eleven kan relativt väl delta i idrotten, samt relativt väl med boll genomföra flera tekniska rörelser med relativ väl speluppfattning.
Eleven kan väl delta i idrotten, samt väl med boll genomföra många tekniska rörelser, med flyt precision och balans, med en väl speluppfattning som skapar struktur.
Delta
Gymnastik
Eleven kan till viss del delta i idrotten, samt till viss del genomföra få enkla gymnastiskt tekniska rörelser.
Eleven kan relativt väl delta i idrotten, samt relativt väl genomföra flera gymnastiskt tekniska rörelser.
Eleven kan delta i idrotten, samt väl genomföra många gymnastiskt tekniska rörelser med flyt, precision och balans.
Delta
Friidrott
Eleven kan till viss del delta i idrotten, samt till viss del genomföra få enkla grovmotoriskt tekniska rörelser.
Eleven kan relativt väl delta i idrotten, samt relativt väl genomföra flera grovmotoriskt tekniska rörelser.
Eleven kan delta i idrotten, samt väl genomföra många grovmotoriskt tekniska rörelser med flyt, precision och balans.
Delta
Orientering
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Delta
Gymnastik (matta)
Eleven kan till viss del delta i idrotten, samt till viss del genomföra få enkla grovmotoriskt tekniska rörelser.
Eleven kan relativt väl delta i idrotten, samt relativt väl genomföra flera grovmotoriskt tekniska rörelser.
Eleven kan delta i idrotten, samt väl genomföra många grovmotoriskt tekniska rörelser med flyt, precision och balans.
Delta
Gymnastik (redskap)
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan till viss del delta i idrotten, samt till viss del genomföra få enkla grovmotoriskt tekniska rörelser.
Eleven kan relativt väl delta i idrotten, samt relativt väl genomföra flera grovmotoriskt tekniska rörelser.
Eleven kan delta i idrotten, samt väl genomföra många grovmotoriskt tekniska rörelser med flyt, precision och balans.
Takt & Rytm
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.