Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsklubben - Fritidsgympa

Skapad 2019-02-12 10:09 i Tullgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Till pedagogisk personal- ej till elever.
Grundskola F – 6
En dag i veckan går vi till idrottssalen och har rörelse. Tex. redskapsgymnastik, bollekar och dans.

Innehåll

 Bollsport och redskapsgymnastik.

Vi erbjuder eleverna redskapsgymnastik ena veckan och bollsport den andra veckan för att tillgodose så många önskemål som möjligt. Då vi är en fritidsklubb utgår vi från elevernas intressen och önskemål då fritidsklubben bygger på det egna initiativet.

Eleverna kommer med idéer som vi tillgodoser inom ramen av verksamheten. Då eleverna skall tränas till ett empatiskt och demokratiskt förhållningssätt får de turas om i tex. bollsport att vara medspelare eller domare. I redskapsgymnastiken får de samplanera vilka redskap som skall användas och då plocka fram och åter det som används.

Då vi är en öppen verksamhet fritidsklubb har vi generellt en direktutvärdering med eleverna, vi samtalar om den aktivitet vi haft och ger kritik och tar kritik till nästa tillfälle. Vi har stormöten med eleverna och personalplanering där vi utvärderar våra aktiviteter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: