Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2019-02-12 14:12 i Tomtebo förskola Flen
Vi kommer med hjälp av dem 10 små kompisböckerna samt en kompisbok baserade på barnkonventionen att arbeta med barns rättighet i samhället.
Förskola
Kompisböckerna är ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter. I sagorna om Igelkott, Kanin och kompisarna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Följande titlar ingår i materialet: En egen plats, Ett eget namn, Få vård, Lika värde, Säga sitt, Känna trygghet, Lek, vila och fritid, Gå i skola, Äta mat och Barnets bästa.

Innehåll

TID

Under 2020

ANSVARIGA

Alla på stjärnan

BAKGRUND

Barnkonventionen har blivit lag i Sverige. Vi kommer arbeta med att göra barnkonventionen begriplig för barnen genom att vår vän grävlingen har flyttat in till oss. 

METOD - GENOMFÖRANDE

En grävling har flyttat in till oss på Stjärnan, den har sedan olika problem som vi hjälper till med att lösa.

Barnen kommer sedan att få arbeta med en bok i taget med hjälp av grävlingen.

Exempel på aktiviteter vi kommer göra är:

• Grävlingen har hört att alla har rätt till ett namn. Vi kommer hålla ett demokratiskt val där vi hjälper grävlingen att få ett namn. (Boken "ett eget namn")

• Grävlingen har ramlat på förskolan och har hört att alla har rätt till vård och vill ha hjälp med att bli omplåstrad. (Boken "Få vård")

• Grävlingen önskar sig någonstans att bo. ( Boken ”En egen plats”)

• Vi kommer lyssna på barnen och sedan utöka vår planering utefter deras tankar och idéer.

 

 MÅL

 Vi vill på ett enkelt och konkret sätt få barnen att förstå betydelsen och innehållet i de olika artiklarna i barnkonventionen.

 

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera via bilder och teckningar. 

Vi kommer att föra samtal i helgrupp samt i mindre grupper.

Vi kommer att dokumentera via UNIKUM.

 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer att utvärdera vårt arbete med detta tema i Maj och November månad.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: