👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8, Kap 6, Genau 2

Skapad 2019-02-12 14:30 i Frösåkersskolan Östhammar
Vi repeterar verb med omljud i presens. Vi repeterar hur man berättar vad som händer under en dag. Skolämnen. Baseras på Genau 2, kap. 4
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi lär oss att tala om att vi KAN, VILL eller MÅSTE göra något. Vi lär oss modala hjälpverb.

Innehåll

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 Undervisningen innehåller
  • Grammatikgenomgångar och övningar
  • Ordkunskap
  • Hörövningar
  • Dialoger och talövningar
  • Ordlekar och tävlingar

 

Arbetssätt

TALA: En och en läser vi texter, talar tillsammans i klassen och läser dialoger.

LÄSA: Vi läser texter i boken, vi läser övningar som vi jobbar med.

SKRIFT: Vi skriver korta texter om oss själva för att öva.

HÖRA: Vi lyssnar på texterna från böckerna samt när andra i klassrummet pratar. Vi lyssnar på tv/film.

Bedömning/innehåll

Innehåll: Ord och uttryck för vintersport. 

Grammatik: Modala hjälpverb.

Skrift: Att skriva om sitt lov, vad man kan, vill och ska göra.

Läsa: texter i boken

Höra: Hörövningar samt film/radio.

Tala: Öva på att använda hjälpverben i dialoger.

Löpande övningar samt läxor.

Examination: Prov samt feedback på uppgifter.

Uppgifter

  • Meine Winterferien

Matriser

M2
Kap 6 Genau 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Modala hjälpverb
Formerna
Du behöver öva mer på hur man böjer modala hjälpverb.
Du har lärt dig en del böjningsformer, men ser inte mönstret. I meningar blir det ofta fel.
Du har hanterar de flesta eller alla böjningsformerna, men gör ibland misstag när du ska använda dem.
Du hanterar böjningsformerna väl, både i uppställningar och när du ska använda verben i meningar.
Modala hjälpverb
Meningsbyggnad
Du behärskar ännu inte meningsbyggnaden kring modala hjälpverb och behöver öva mer på detta.
Du använder rätt meningsbyggnad ibland, du kan reglerna.
Du hanterar mestadels meningsbyggnaden kring modala hjälpverb.
Du hanterar meningsbyggnaden kring modala hjälpverb.
Ordförråd
Du behöver öva mer på orden ur kapitlet.
Du kan de viktigaste orden i kapitlet.
Du kan de flesta orden i kapitlet. Ofta använder du dem i din egen text.
Du kan de nya orden i kapitlet, och kan använda dem i din egen text.
Skriva
Din text går ännu inte att förstå av en tysktalande person. Du behöver öva mer på att skiva ett vykort på tyska.
Din text är enkel och innehåller fraser som du lärt dig. Ibland är innehållet lite otydligt.
Din text är enkel och relativt tydlig. Du formulerar dig ganska fritt.
Din text är enkel och tydlig. Du formulerar dig fritt, samt anpassar texten efter vem som ska läsa den.