Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur, socialisation och identitet

Skapad 2019-02-12 15:18 i Gemensamt - Mjölby kommun Mjölby
Gymnasieskola Pedagogik
I kursen Människors miljöer är ett område att lära sig mer om samspel mellan människor när vi möter varandra i olika sammanhang. Kultur och samhälle är viktiga delar att ha kunskap om. Vi börjar med det som är nära för att sedan vidga vyerna och utveckla våra kunskaper kring globala perspektiv.

Innehåll

 

Livsvillkor och levnadsmiljöer

Vad?

 

Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet av de kulturer och samhällen de lever i.

Begrepp: Kultur, socialisation, identitet, kulturmönster, socialantropologi, normer och värderingar, folkkultur, finkultur, skräpkultur, etnocentrism, existentiella och moraliska frågor,

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. 

Hur? 

Lektionsgenomgångar, begreppsförklaringar
Bildanalyser
Läs sidorna 107-119 i läroboken Människors miljöer eller lyssna på samma sidor på www.inlasningstjanst.se
www.globalamalen.se "Din matkonsumtion" 
Du visar dina kunskaper genom reflektioner efter studiebesök och ett prov den 28/11.  

Bedömning 

E: Grundläggande kunskaper, översiktligt, få fakta, begrepp, exempel, beskrivningar (kvantitet), Få korta samband, orsaker, konsekvenser, perspektiv.

 

C: Goda kunskaper, utförligt, fler fakta, fler och längre samband, orsaker, konsekvenser, perspektiv.

 

A: Mycket goda kunskaper, nyanserat, många fakta, många långa samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv

 

Uppgifter

 • Prov 28/11 2019

 • Prov 28/11

 • Reflektion studiebesök

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.
  Ped  -
 • Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet av de kulturer och samhällen de lever i.
  Ped  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat människor olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor. Eleven ger också exempel på vad som påverkar levnadsmiljöer och levnadsvillkor. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Ped  A
 • Eleven beskriver utförligt människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor. Eleven ger också exempel på vad som påverkar levnadsmiljöer och levnadsvillkor. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Ped  C
 • Eleven beskriver översiktligt människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor. Eleven ger också exempel på vad som påverkar levnadsmiljöer och levnadsvillkor. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Ped  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: