Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 6 - Sociala medier

Skapad 2019-02-12 15:33 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Information och kommunikation
I detta moment ska vi diskutera sociala medier.

Innehåll

I detta moment ska vi diskutera sociala medier. Se bifogat momentpapper!

Uppgifter

 • Moment 6 - Sociala medier

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sociala medier och hur de används för att sprida och dela information samt skapa innehåll som andra kan delta i.
  Inf  -
 • Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt-, eller företagspresentation.
  Inf  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.
  Inf  A
 • Eleven beskriver utförligt hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Dessutom beskriver eleven utförligt sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.
  Inf  C
 • Eleven beskriver översiktligt hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Dessutom beskriver eleven översiktligt sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.
  Inf  E
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är gott. I arbetet använder eleven med säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
  Inf  A
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
  Inf  C
 • Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med enkla omdömen. Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
  Inf  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: