Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pick a colour säsong 2

Skapad 2019-02-12 19:21 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Lektionerna bygger på programserien "pick a colour", säsong 2. Serien finns med tillhörande lärarhandledning på SLI.se.
Grundskola 1 – 3 Engelska
Lektionerna bygger på programserien "pick a colour", säsong 2. Serien finns med tillhörande lärarhandledning på SLI.se.

Innehåll

pedagogisk planering (ENG)

Period: from. v. 5 (vt-19)

Fredagar 9.30-10.10 (40 min/vecka, åk 2)

Klass: 2F

Syfte:

·    

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Kunskapskrav:

·         Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

·         Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

·         I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

·         I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar

 

Centralt innehåll:

·         Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

·         Intressen, personer och platser.

·         Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

·         Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

·         Enkla instruktioner och beskrivningar.

·         Olika former av enkla samtal och dialoger.

·         Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

·         Sånger, ramsor, dikter och sagor.

·         Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

 

Struktur: 

     Lektionen inleds med samma fraser varje vecka. Läraren hälsar och eleverna svarar.

     Läraren instruerar eleverna 4 gånger: engelska, svenska, engelska, svenska.

     Eleverna skriver av listan med dagens glosor. Om de kan orden på svenska så skriver de det svenska ordet bredvid.

     Eleverna tittar på ett avsnitt av ”pick a colour”. Filmen ger ledtrådar om vad orden betyder och eleverna får anteckna under tiden om de vill.

     Eleverna uppmanas att interagera med filmen vid exempelvis räkning (1-20) och sånger (enkla och upprepande med bekanta ord och fraser).

     Efter filmen hjälps alla åt att fylla i gloslistan.

 

Bedömning:

·         Läraren går runt under avskrivningen och försöker få en uppfattning av elevernas förkunskaper.

·         Under filmens gång observerar läraren elevernas engagemang och interaktion.

·         Under den gemensamma gloslistan observerar läraren elevernas engagemang och fördelar ordet hos alla elever.

 

Återkoppling:

·         Vid behov kan eleverna få en utskriven lista med glosor att ha som stöd och anteckna på.

·         Läraren demonstrerar och interagerar med eleverna för att demonstrera och stötta eleverna i språket

·         Lektionen ges på engelska men upprepas flera gånger, och översätts till svenska.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: