Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vänskap

Skapad 2019-02-13 09:40 i Kronans förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Vi vill ge barnen förutsättningar för att lära känna varandra bättre, skapa en större trygghet och gemenskap i gruppen. Att barnen ska värna om varandra och vara öppna för att ta emot hjälp och själva hjälpa någon annan.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

 

Mål

 • Få en bra sammanhållning på avdelningen.
 • Ge barnen verktyg för att klara av det sociala samspelet.
 • Ge barnen ett utökat ordförråd och begrepp kring det sociala samspelet.
 • Öka samarbetet och viljan att hjälpa någon annan.

 

 

Omformulering av läroplansmål

Pedagogernas syfte och mål

Vi vill skapa en gemenskap på avdelningen i första hand där barnen kan känna att de har många kompisar att vara med och att man oavsett vad man tycker om varandra i alla fall behandlar varandra med respekt och hjälper varandra vid behov.

Vi vill hjälpa barnen att utveckla en förmåga att ta hänsyn till andra, en vilja att hjälpa andra och att be andra barn om hjälp. Att inte alltid känna att de måste vända sig till en vuxen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: