Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 19 åk 9 Asiens religioner Re ASv

Skapad 2019-02-13 12:51 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Religionskunskap
Frågor som vi behandlar är; Hur tänker, tror, lever och handlar muslimer, hinduer och buddhister? Hur påverkar religionerna samhället? Hur påverkar samhällsutvecklingen religionerna i Asien? Vilka likheter och skillnader finns mellan världsreligionerna?

Innehåll

Mål för eleven

Du ska kunna:

- jämföra huvuddragen i hinduismens, buddhismens och islams tro och liv, 

- beskriva och förklara likheter och skillnader mellan religioner, 

- resonera om hur människors liv formas och påverkas av olika religioner samt hur människor genom tiderna påverkat och förändrat religionen i samhället,

- resonera kring religion och moral.

Genomförande

Under några veckor studerar vi Asiens religioner och vi kommer jobba på olika sätt med genomgång av stoff, övningar, samtal och diskussioner, se och analysera film. 

I stället för ett avslutande prov kommer ni ha mindre förhör och uppgifter varje vecka.

Bedömning

Grund för bedömning är:
- elevens förmåga att jämföra religioner.
- elevens förmåga att redogöra för samband mellan religion och samhälle i olika tider och på olika platser.
- elevens förmåga att söka information och resonera om källor.

Kursplanemål

• analysera religionerna samt olika tolkningar och bruk inom dessa
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Innehåll

- Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna.
- Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
- Huvuddragen i världsreligionernas historia.
- Sambandet mellan samhälle och religion.
- Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter.
- Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
- Etiska frågor samt människosynen i religionerna.

Matriser

Re
Jä vt 19 åk 9 Asiens religioner Re ASv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper och begrepp är…
om centrala tankegångar, urkunder,religiösa uttryck och handlingar
Dina kunskaper om… är … och du kan förklara de viktigaste begreppen. …grundläggande
Dina kunskaper om …är… och du kan använda och förklara centrala begrepp på ett som visar att du förstår dem. … goda
Dina kunskaper om ... är… och du använder och förklarar centrala begrepp i olika sammanhang på ett korrekt sätt. … mycket goda
Samband som är...
om hur religion och samhälle påverkar varandra.
Du för enkla resonemang om orsaker /följder som är underbyggda av fakta. … enkla och till viss del underbyggda
Du för resonemang om orsaker/följder som är underbyggda av fakta och redovisar dem i flera led. … utvecklade och relativt väl underbyggda
Du för resonemang om orsaker/följder som är väl underbyggda av fakta och redovisar dem i flera led och med flera religiösa exempel. … välutvecklade och väl underbyggda
Jämföra på ett…
resonera om likheter och skillnader inom och mellan religioner.
Du redogör med … resonemang för likheter och skillnader. enkla
Du redogör med hjälp av relevanta exempel och ett … resonemang för likheter och skillnader med inslag av olika perspektiv. utvecklade
Du redogör med hjälp av relevanta exempel och ett … resonemang för likheter och skillnader genom olika och generella perspektiv. välutvecklade och nyanserade
Värdera
Du kan resonera och argumentera rätt och fel och föra resonemang som är enkla och till viss del underbyggda.
Du kan resonera och argumentera rätt och fel och föra resonemang som är utvecklade och relativt väl underbyggda.
Du kan resonera och argumentera rätt och fel och föra resonemang som är välutvecklade och väl underbyggda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: