👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema känslor

Skapad 2019-02-13 12:59 i Sannarps gymnasiesärskola Halmstad
Genom musik, drama och bild på olika sätt uttrycka känslorna arg/rädd, glad och ledsen.
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet, ESE
Genom bild, musik och drama ge uttryck för olika känslor.

Innehåll

V.9 Titta på film om känslan glad. Evas känslokoll; 5-glad:  https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=W973

 • Hur känner du dig när du är glad? Vad gör dig glad? Hur ser du ut när du är  glad? Vad gör du när du är glad? Dramatisera känslan glad. 
 • Lyssna på glad musik ur tre olika genrer; klassisk, modern, visa/barnsång.
 • Måla gemensamt på stort papper till glad musik. Väljer färg och verktyg själv (pensel, roller osv.)
 • Svara med hjälp av GoTalk Now vilken av känslorna arg, rädd, ledsen och glad som gestaltas, ses på bild eller du hör i  musiken.
 • Jobba med bilder, tecken och kroppsspråk känslan glad.  

 

V.10 Titta på film om känslan arg. Evas känslokoll; 3-arg: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=W972                                          Evas känslokoll; 6-rädd:  https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=W973

 • Hur känner du dig när du är arg/rädd? Vad gör dig arg/rädd? Hur ser du ut när du är  arg/rädd? Vad gör du när du är arg/rädd? Dramatisera känslan arg/rädd. 
 • Lyssna på arg/räddmusik ur tre olika genrer; klassisk, modern, visa/barnsång.
 • Måla gemensamt på stort papper till arg/rädd musik. Väljer färg och verktyg själv (pensel, roller osv.)
 • Svara med hjälp av GoTalk Now vilken av känslorna arg, rädd, ledsen och glad som gestaltas, ses på bild eller du hör i  musiken.
 • Jobba med bilder, tecken och kroppsspråk känslan arg/rädd.  

 

 • V.13 Titta på film om känslan ledsen. Evas känslokoll; 4-ledsen: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=W972                                          
 • Hur känner du dig när du är ledsen? Vad gör dig ledsen? Hur ser du ut när du är ledsen? Vad gör du när du är ledsen? Dramatisera känslan ledsen. 
 • Lyssna på ledsen ur tre olika genrer; klassisk, modern, visa/barnsång.
 • Måla gemensamt på stort papper till ledsen musik. Väljer färg och verktyg själv (pensel, roller osv.)
 • Svara med hjälp av GoTalk Now vilken av känslorna arg, rädd, ledsen och glad som gestaltas, ses på bild eller du hör i  musiken.
 • Jobba med bilder, tecken och kroppsspråk känslan ledsen. 

Välj en eller flera känslor och skapa en berättelse i Story Creator, redovisa för dina klasskamrater.

 

Hopp Hopp TV, känslor:   https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=U100845-07 

Evas känslokoll; 3-arg, 4-ledsen: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=W972

Evas känslokoll; 5-glad, 6-rädd:  https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=W973

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  ESE
 • 2) Förmåga att välja och använda konstnärliga tekniker, verktyg och material.
  ESE
 • Centralt innehåll
 • Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.
  ESE  -
 • Traditionella och digitala tekniker. Verktyg som används vid skapande av bilder och former.
  ESE  -
 • Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.
  ESE  -
 • Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.
  ESE  -
 • Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Några exempel på musik, dans och drama från olika kulturer och från olika tidsperioder.
  ESE  -

Matriser

ESE
Estetisk verksamhet bedömningsmatris (IVSÄR)

Bild och form

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.
Traditionella och digitala tekniker. Verktyg som används vid skapande av bilder och former.
Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.
Fotografering och filmande. Digitalt skapande, till exempel med digitala ritprogram. Bearbetning och redigering av det skapade med hjälp av digital teknik.
Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.

Musik, dans och drama

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Rytm- och musikinstrument.
Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
Några exempel på musik, dans och drama från olika kulturer och från olika tidsperioder.

Estetisk verksamhet i samhället

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Samhällets kulturutbud, till exempel muséer, bibliotek och utställningar.