Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2019-02-13 20:49 i Blockflöjtens förskola Sjöbo
Förskola

Innehåll

Projektplan: Förskolan Blockflöjten avdelning: Panflöjten

 

Tema: Rymden

 

Bakgrund :

Ett av barnen ville att vi skulle ta fram en bild på våra planeter, då kom det fram flera barn som var också blev intresserade. Detta ledde till att vi började prata lite om rymden. Och vi såg en film om Paxi ( en varelse i rymden). Här märkte vi pedagoger att detta var något som många barn blev fascinerade av, och hade många funderingar och tankar kring.I vårt arbete på Panflöjten kommer vi även att ta utgångspunkt ifrån barnens visade intresse, behov, erfarenheter, och upplevelser när vi planerar aktiviteter. Detta för att ge varje barn möjlighet till att bli delaktiga i sin egen utveckling och sitt lärande. På så sätt ges varje barn tillfälle till att bli bekräftade och tagna på allvar.

Vårt syfte är att på ett glädjande/lustfyllt sätt forska ihop med barnen.

 

Delmål:

Vårt delmål är att följa barnens nyfikenhet och väcka nya frågor. Därigenom erbjuda dom olika  kunskaper.

 

Läroplansmål:

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

  • uttveckla sin skapande  förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser , tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

 

Metod:

Se på filmer.

Litteratur

Skapande

Experiment/ undersökande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: