Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 5B kapitel 3 Geometri

Skapad 2019-02-14 13:12 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 5 Matematik
I området kommer vi att repetera skala och omkrets. Vi ska arbeta vidare med area på tvådimensionella figurer, kvadrat, rektangel. Vi kommer även att jobba med att mäta, rita och beräkna vinklar. Vi kommer även att jobba med problemlösning kopplat till innehållet.

Innehåll

 

Se syfte och centralt innehåll nedan från läroplanen.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass
 • Praktiska moment
 • Beräkningar som görs i boken
 • Problemlösning
 • Bedömning av problem 

Vi bedömer din förmåga att:

 • Problemlösning)
 • Använda rätt metod
 • Kunna och använda matematiska begrepp och beskriva dem
 • Att resonera - föra, följa och fördjupa matematiska resonemang
 • Att kommunicera hur du löser uppgifter, både skriftligt och muntligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris

matematik 4-6

E
C
A
Problemlösning
välja metod
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.
Problemlösning
Beskriva lösningar
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa problem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper även till med att ge ett förslag på hur man kan göra annorlunda.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa problem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du kan även ge ett förslag på hur man kan göra annorlunda.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa problem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du kan ge förslag på hur man kan göra annorlunda.
Problemlösning
Flera sätt att lösa problem
Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder matematiska begrepp på ett ganska bra sätt i välkända situationer.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp Du använder matematiska begrepp på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp Du använder matematiska begrepp på ett mycket bra sätt i nya situationer..
Begrepp
Beskriva begrepp
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer (saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck) på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer (saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck) på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer (saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck) på ett mycket bra sätt.
Begrepp.
Samband mellan begrepp.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Metod
Beräkningar Aritmetik, algebra
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Kommunikation
Muntligt
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Kommunikation
Skriftligt
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Resonemang
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.

Ma
Matematik matris åk 5-6, Lgr 11

F
E
C
A
Lösa problem med strategier och metoder
Problemlösning
Arbetar mot E.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet
Problemlösning
Arbetar mot E.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Kunna använda begrepp som t.ex. pensionssystemet, tiondel, procent, differens.
Arbetar mot E.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Kunna beskriva begrepp som t.ex. pensionssystemet, tiondel, procent, differens.
Arbetar mot E.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Växla uttrycksform och resonera om begreppens relation
Kunna växla t.ex. bråk till procent och decimaltal.
Arbetar mot E.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Kunna använda sig av rätt metod vid beräkningar.
Arbetar mot E.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Samtala om och använda matematiska uttrycksformer
Arbetar mot E.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
Argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Arbetar mot E.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: