Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, avd Skutan (numera Flotten ht-19)

Skapad 2019-02-14 13:22 i Sjögården förskola Flen
Förskola
I december 2019 har alla avdelningar på förskolan Sjögården utvecklat arbetet med räkneord och andra matematiska begrepp för att ge en bra grund för barnens fortsatta utveckling och lärande.

Innehåll

På samlingen med de stora barnen Skall barnen själva få tala om hur många delar de vill ha frukten i. Sen delar vi i det antal bitar och räknar att det blir rätt antal. Och pratar om det är stora eller små bitar.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: