👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet, jämställdhet och digitalisering

Skapad 2019-02-14 18:01 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Stärka sin egna identitet, gruppens jämställdhet genom att arbeta med värdegrundsmaterialet Snick och Snack. Vi ska utmana barnen kring digitalisering.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättad den 14/2 av Jessica, Maria, Camilla, Camilla, Anna och Veronica

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

Vi arbetar dagligen med Identitet, jämställdhet och digitalisering i olika sammanhang på avdelningen.

Identitet: Vi vill att barnen ska få möjlighet att skapa medvetenhet om sin identitet och sin självbild. Jaget är det mest centrala för barnen och de visar det genom att sätta sina egna känslor och behov framför andras. De har svårt att se hur deras agerande påverkar sin omgivning. 

Jämställdhet: Vi ska ge barnen möjlighet att utmana sin självkänsla och självförtroende. De ska få möjlighet att utmanas genom att vi har mångfald i miljöerna. Vi behöver ge alla samma förutsättningar oavsett ålder, kön, etnicitet.

Digitalisering: Barnen använder appar i lärplattorna till att befästa sina digitala kunskaper och färdigheter. Genom att använda tex Puppet pals där de har möjlighet att leka i sin värld/vardag och på så sätt stärka sin identitet och utmanas i sin fantasi.

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

*Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra , samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

*Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att Fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra. 

- Dessa mål är hämtade från den nya reviderade läroplanen som träder i kraft sommaren 2019.

Identitet

Vi vill att varje barn ska utveckla sin personlighet samt börja visa och berätta vad de vill och vara en tillgång i gruppen.

Jämställdhet

Alla barn ska uppmärksammas oavsätt ålder, kön och verbal förmåga.

Digitalisering

Att alla barn ska få möjlighet att använda lärplattan som ett verktyg.

Förmågor: 

 • Intersubjektivitet, att läsa av andra och vara tillsammans. 
 • mentalisering, att föreställa sig andras perspektiv och känslor.

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi ska använda oss av materialet snick och snack som är ett värdegrundsarbete. 

Det ska introduceras i barngruppen vecka 9. Det gäller först och främst barnen som är födda 2016, indelade i två grupper utifrån mognad och intresse. Det finns en förkortad saga som kan med fördel användas till de yngre barnen födda 2017/2018.

Vi och barnen ska arbeta med programmet puppet pals, chatter kid, syftet är att barnen ska bekanta sig med och utveckla sin digitala kompetens. Få möjlighet att skapa miljöer och lek digitalt. 

Vi kommer att arbeta med detta materialet på grund utav att sagan snick och snack kan gynna barnen i vardagen. Barnen kan relatera till sagan genom att känna igen sig själv och därmed utvecklar en förståelse för konflikthantering och jämställdhet. Vi kan använda händelseförloppen i sagan och återkoppla till vardagens händelser. 

Vi kommer att läsa boken snick och snack och arbeta utifrån den med både tillhörande figurer och frågeställningar till barngruppen.

Ett planerat undervisningstillfälle per vecka som ska dokumenteras och lärloggas i unikum.

Inne på avdelningen kommer vi att skapa en snick och snack vägg där väggen blir levande i vardagen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016