Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Året runt, åk 1

Skapad 2019-02-15 14:24 i Hällingsjö skola Härryda
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska

Innehåll

Syfte

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska syfta till att du utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Du ska under året få lära dig om våra årstider och varför vi har årstidsväxlingar samt vad som händer i naturen med växter och djur, tid och temperatur. Du ska också få lära dig om högtider och traditioner.

 

Vad vi ska lära oss

Du ska lära dig:

 • veckans dagar
 • årets månader (namn och inbördes ordning)
 • vilken månad du fyller år i
 • årstiderna (namn och följd)
 • namnge något som är speciellt för varje årstid
 • namnge någon högtider och i vilken årstid den infaller i
 • berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna.
 • berätta om något djurs och växts livscykel

Vi kommer att träna på detta genom:

Arbetssätt:

 • gemensamma genomgångar
 • gruppdiskussioner
 • enskilt arbete
 • grupparbete
 • se på faktafilmer
 • diskutera och reflektera kring de pedagogiska faktafilmer
 • skriva faktatexter utifrån stödord eller tankekarta
 • läsa faktatexter
 • söka fakta på internet
 • måla

 

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att kunna veckans dagar
 • din förmåga att kunna årets månader (namn och inbördes ordning)
 • din förmåga att kunna vilken månad du fyller år i
 • din förmåga att kunna årstiderna (namn och följd)
 • din förmåga att kunna namnge något som är speciellt för varje årstid
 • din förmåga att kunna namnge någon högtider och i vilken årstid den infaller i
 • din förmåga att kunna berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna.
 • din förmåga att kunna berätta om något djurs och växts livscykel

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig.
 • Jag läser dina texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Bedömning

Året Runt åk 1

Genom att kontinuerligt följa ditt arbete med "Året runt" kommer vi bedöma din förmåga att:
Namnge veckans dagar i ordning
Namnge årets månader i ordning
Namnge de fyra årstiderna i ordning
Berätta något som är speciellt för varje årstid
Namnge någon högtider och i vilken årstid den infaller i
Namnge och berätta om något djurs livscykel och deras anpassning till de olika årstiderna.
Namnge och berätta om någon växts livscykel och dess anpassning till de olika årstiderna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: