Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Former

Skapad 2019-02-18 18:41 i Björklövens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Vad har vi för geometriska former runtomkring oss? Vad har de för kännetecken, finns det likheter och skillnader? Vi vill lägga grunden för ett matematiskt intresse genom att jobba med former på ett flertal olika sätt.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Då vi jobbat mycket med att få ihop gruppen, från ett jag till ett vi, genom sagoberättande och presentation av sig själv på olika sätt genom den pedagogiska planeringen "Vad berättas om mig?" ville vi hitta ett gemensamt projekt att mötas runt. När barnen gjorde självporträtt av olika material kom vi att prata om ansiktets olika former. Är alla ögon runda som cirklar och vilken form har en näsa? Det kändes naturligt att ta reda på lite mer om de geometriska formerna och på så sätt intressera oss lite mer för matematik än innan.

Mål

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

När vi som pedagoger lyckas hitta bilder och medier med former där vi lyckas fånga barnens intressen och ställer frågor så att de vill beskriva, diskutera och dra slutsatser av de olika formerna finner vi att barnen utvecklar ett intresse för former. När barnen i sin lek och vardag börjar upptäcka formerna runt omkring sig, namnge dem och på egen hand skapa dem ser vi att de kan urskilja formerna och samtala om dem. På samma sätt ser vi att barnen utvecklar sitt intresse för matematik när de jämför mängd, storlek och räkning när vi erbjuder lärstunder med former. Utveckling pågår då barnen kan inspireras av varandra genom att diskutera, jämföra och förklara för varandra om de olika formerna. Varje barn utvecklar sin förmåga att använda sig av matematik när de är med och deltar i samarbetsövningar och uppdrag vi erbjuder.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi börjar introducera former på ett lekfullt sätt. I samlingar tar vi fram de olika formerna och skapar självporträtt och berättar sagor mm. Vi benämner cirkel, triangel, kvadrat och rektangel. Vi räknar sidor och hörn, studerar och jämför, vad är lika, vad är olika? Vi tar en form i taget och vi går på formjakt både inne på avdelningen och i närområdet. Vi försöker se former överallt för att hjälpa barnen att hålla intresset uppe och för att kunna nå alla barn. Vi erbjuder skapande av former i olika material tex piprensare, pärlor, kroppen, glasspinnar eller trolldeg. Ibland får barnen skapa sin egen form och ibland får de i uppdrag att skapa en given form tillsammans.

När vi leker lekar försöker vi ta med formerna på olika sätt genom att använda oss av former i "kims lek", former i "fruktsallad" osv. Vi skapar ett eget memory med former och uppmuntrar ständigt samarbete och nyfikenhet. I allt vi gör finns formerna med, som tex när vi ska gå på utflykt får de en form i handen. Då gäller det att leta upp en kompis som har samma form och färg, det blir min promenadkompis i ledet. Vi försöker att dokumentera genom att fota barnens aktiviteter med former, genom lärloggsinlägg kan barn och vårdnadshavare följa utvecklingen på Unikum. Vi har en ambition om att även sätta upp alster, bilder och dokuentation på väggarna på avdelningen för att skapa en pedagogisk dokumentation där barnen kan bekräfta och lära i samtal runt bilderna och produkterna.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: