Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Matematik

Skapad 2019-02-19 08:15 i Ängens förskola Hörby
Förskola
Vi har sett ett stort intresse hos barnen för siffror, antal, färg och former. Vi vill utmana barnen i detta och öka deras intresse och förståelse för matematiken i vardagen.

Innehåll

 1.  

Detta vill vi utveckla:

Efter barnens intresse och önskemål så har vi valt matematik som terminens tema. Vi vill utveckla den vardagliga matematiken som används i vårt dagliga samhälle.

 

Så här ska det gå till:

Denna termin kommer vi arbeta med vårt tema ”Matematik”. Vi har under en samling bestämt namnen på gruppen. Namnet blev björnarna. Vi kommer att anpassa våra aktiviteter och lekar utifrån barnens enskilda förutsättningar. Vi kommer att arbeta med matematik i vardagen med hjälp av olika material, lekfulla aktiviteter och lekar, rim och ramsor. Barnen är nyfikna och intresserad av siffror, antal, färger och former och det är detta vi kommer lägga vårt fokus på.Vi kommer även arbeta med skapande där barnen får skapa med hjälp av olika material som är kopplat till vårt tema. 

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

Vi kommer under denna termin arbetar kontinuerligt med vårt tema matematik. Med olika aktiviteter och lekar kommer vi att synliggöra utvecklingen med hjälp av bilder, anteckningar och lärologgar. Vi kommer även synliggöra utvecklingen med barnens egen kreativitet med hjälp av deras egen produktion så som eget skapande av olika material och bilder på deras skapande.

 

Reflektion (Hur blev det?):

  Vi har arbetat med siffrorna 1-5 för de mindre barnen och siffrorna 1-10 med de större barnen. Vi upplever att barnens intresse och nyfikenhet är stort. De deltar gärna i aktiviteter där siffror och antal är med. Barnen räknar spontat allt som går och räknar i olika situationer. Vi har haft olika aktiviteter där siffror och antal har varit stor betydelse för att skapa en förståelse hos barnen. Aktiviteterna har varit anpassade efter barnens behov och förutsättningar. Vi har även haft andra aktiviteter där matematiken har varit med, i olika sånger och rim och ramsor. 

Vi upplever att intresset hos barnen för siffror, antal och räkning  är fortfarande stor så vi kommer att fortsätta med det terminen ut . Vi kommer att fortsätta med vårt tema matematiken i vardagen med olika lekfulla aktiviteter.

 

 

Analys (Vad behöver nu utvecklas?):

Vi upplever att barnen i gruppen visar ett stort intresse för matematik i vardagen. Barnen deltar gärna i våra aktiviteter med glädje och intresse. De räknar gärna olika saker spontant i olika situationer. Barnen upptäcker olika siffror och vad antal står för.

Vi har arbetat med vårt tema med olika aktiviteter, i samlingen och i matsituationer vilket har varit mycket uppskattade av barnen. De olika aktiviteter har vi valt ut så att det har varit anpassad till barngruppen där vi har försökt att möta alla barnens behov och förutsättningar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: