Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur, teknik och samhälle F-klass

Skapad 2019-02-19 13:55 i Påskagängets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
I förskoleklass får eleverna på ett lekfullt och inspirerande sätt möjlighet att utveckla sina kunskaper om natur, teknik och samhälle då de arbetar med olika temaområden. Genom undervisningen får de utveckla sin förmåga att pröva och utveckla ideér, lösa problem och omsätta ideérna i handling. I samarbete utvecklar de goda , empatiska och demokratiska relationer.

Innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet av natur, teknik och samhälle i förskoleklassen:

Eleverna utvecklar förmåga att:

 

 • förstå regler i spel och lekar och förstå varför de behövs

 • på ett demokratiskt sätt vara med i beslutsfattande

 • hantera konflikter på egen hand eller söka hjälp vid behov

 • känna till barnkonventionen

 • vara en god kamrat

 • visa respekt för t.ex. varandra , närmiljö och naturen

 • känna till vanligt förekommande arter i naturen

 • känna till kemiska och fysikaliska fenomen

 • känna till och konstruera olika tekniska lösningar

 • vara rädd om vår natur för att kunna bidra till en hållbar utveckling

 • känna till allemansrätten
Arbetsmetoder:

 

 • Värdegrundsarbete, kompistema

 • “tio kompisböcker” baserade på barnkonventionen

 • klassregler

 • klassråd

 • kompisregler

 • Litteratur
 • spela spel

 • lek

 • Ugglan och kompisproblemet, Vara vänner (film)

 • Alla får komma till tals (no hands up)

 • temaarbete

 • utedagar

 • experiment

 • byggande och konstruktion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: