👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmkunskap/analys åk 9

Skapad 2019-02-19 16:57 i Duveds skola Åre
Kort om filmens historia, dramaturgi för att sedan analysera en film individuellt. I arbetet med häftet ingår studieteknikundervisning.
Grundskola 9 Svenska
När visades de första levande bilderna? Vilka förväntningar har/får du när du ser på film? Hur påverkas du? Varför? Hur är handlingen uppbyggd och vilka berättarkomponenter använder sig filmskaparna av? Vilka budskap förmedlas?

Innehåll

Förväntat resultat:

Ha kunskap om filmens ursprung, dess dramaturgi och berättarkomponenter.
Reflekterat över filmers (texters) budskap, syfte och påverkan.
Bli medveten om att film påverkar.

Förstå begrepp som genre, dramaturgi, budskap, analys.

(Studieteknik.)

 

Förmågor som ska utvecklas:

  • Utveckla din förmåga att uttrycka dig i skrift, att gestalta, förmedla känslor, åsikter och beskrivningar.
  • Utveckla en språklig säkerhet vad gäller skriftspråkets normer, skrivregler och grammatik.
  • Förmågor att reflektera över och bearbeta din text enligt skrivprocessen.

 

Undervisning:

Vecka 37
Introduktion och genomgång av temat film.
Utdelning av filmhäftet och instuderingsuppgifter.

Studieteknik.

 

Vecka 38
Teorilektio
ner kring filmhistoria och filmkunskap.

https://prezi.com/irw1rtabftj1/filmhistoria/?present=1

https://prezi.com/uvh9jk8pondj/filmkunskap/?present=1

 

Arbeta med häftet.

 


Skriftligt prov på häftet, visa på kunskaper om filmens uppbyggnad inför filmanalysen.

 

 

Genomgång av filmanalys

Se en gemensam film. 
Påbörja skrivandet av filmanalysen.

 

Lämna in filmanalys för bedömning.

 

Examinationsuppgift:

1. Skriftligt prov kring filmhistoria, filmkunskap och dramaturgi.

2. Skriva en filmanalys (individuell text om din uppfattning och upplevelse av en film, utifrån given uppgift).

 

Bedömning:

  • din förmåga att återberätta, tolka och förmedla en films olika (dramaturgiska) delar.
  • din förmåga att se samband och koppla budskap till egna erfarenheter och världen i stort.
  • din förmåga att skriva med språklig variation och förståelse för språkliga norm (stavning och skrivregler). 

Uppgifter

  • Filmanalys och din upplevelse av en film...

Matriser

Sv
Tema film

E
C
A
Innehåll / struktur
Filmanalys efter given uppgift, med rubriker och löpande text och en röd tråd, där det framgår att eleven har sett och förstått filmen.
Filmanalys efter given uppgift, med rubriker och löpande text och en röd tråd, där det tydligt framgår att eleven har sett, förstått samt fått en förståelse för filmen.
Filmanalys efter given uppgift, med rubriker och löpande text och en röd tråd, där det tydligt framgår att eleven har sett, förstått samt fått en djupare förståelse för filmen.
Berättar om filmens innehåll, miljö och huvudpersoner. Förmedlar din upplevelse av filmen. Se budskap.
Utvecklar filmens stämning, dess innehåll, miljö och huvudpersoner, samt din upplevelse.
Förmedlar på ett säkert sätt filmens innehåll, miljö och huvudpersoner, samt din upplevelse och gör det levande för mottagaren.
Analysen ska innehålla egna åsikter om filmen.
Reflektera över filmens handling och budskap. Göra jämförelser med egna erfarenheter (händelser, andra filmer).
Tolkar och värderar innehåll och budskap i filmen och kopplar det till egna erfarenheter och omvärlden i stort.
Språk
Språket ska innehålla få stavfel, få grammatiska fel samt ha korrekt meningsbyggnad, styckeindelning, (språklig norm).
Visa på ett varierat språk och utvecklad textbindning, samt god språklig norm.
God språklig variation och välutvecklad textbindning, samt säkerhet kring språklig norm.