Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv - Walk On The Wild Side

Skapad 2019-02-20 10:23 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Till alla elever och föräldrar i skolår 9 VAR? Ramsviken NÄR? VAD? Lägerskola, Allemansrätten och naturreservat, fakta om Östersjön, bad, SUP samt samarbets-övningar och matlagning utomhus. Hej på Er Barnen kommer inledningsvis att få informationer om säkerhet och allemansrätt samt historik kring friluftslivsutveckling i Sverige. När vi nått slutdestination: Ramsviken (Ingarö) , kommer barnen att vara delaktiga i att skapa fungerande lägerplats genom att sätta upp tält/vindskydd, paddla SUP, träna simning och livräddning utomhus (frivilligt), lära sig om allemansrätt, laga mat i stormkök m.m. Om dagen: Medtag för dagen lämplig klädsel. Tänk på att regnkläder kan behövas då vi är utomhus i ca: 6 timmar. Ta med Dig något att dricka helst vatten. Man kan bli törstig när man har utomhusaktiviteter och därför är det bra att ha ordentligt med dryck. Det är också bra att ha något att sitta på, badkläder, ett ombyte ifall du blir blöt och ett par rejäla skor, för att det är en bit att gå. Några praktiska detaljer som kan vara viktiga att komma ihåg är följande: Tidsgång: Resan till Ramsviken. Lägerskola, Allemansrätten och naturreservat, Fakta om Östersjön, bad, SUP (Stå upp och paddla) samt samarbetsövningar och matlagning utomhus. Frukost: Äts hemma. OBS! Ifylld vattenflaska skall Ni ha med Er. 8.10 Samling utanför huvudingången till skolan (Vi går inte in) 8.30 Bussen hämtar oss. Vi åker dit direkt. Ca: 9.50 Vi är på plats. Sätter igång med en kortare vandring. På vägen till Ramsviken får ni svara på frågor om allemansrätt 10.45 Lägerskola sätter igång 13.30 Vi slutar med alla aktiviteter och plockar undan. Lämnar inte skräp bakom oss. Därefter promenerar vi mellan Ramsviken och parkeringsplats 14.30 Bussen hämtar oss och vi åker hem direkt. Ca 15.30 Hemma i Rinkeby. Tack och adjö! Måltider: Ordnas av skolan under dagen. Dock är det mycket bra om Du har även egen matsäck. Lunch: Ordnas av skolan. Vi lagar vår egen mat. Mellanmål: Festis ordnas av skolan Packningslista/Förslag Kläder: 1. Oömma och varma kläder 2. Ombyteskläder 3. Regnkläder 4. Gummistövlar/skor 5. Vattenflaska 6. Mössa och vantar 7. Handduk och badkläder Det är viktigt att packa rätt, placera en stor sopsäck i väskan. Packa kläderna i separata plastpåsar och förslut allt väl. All elektronisk utrustning, såsom som mobiltelefoner och mp3 spelare packas i mindre plastpåsar. Sådana tas med på egen risk och skola tar inte ansvaret för borttappade saker. NÄRVARO: Vid startplatsen kontrolleras närvaro. Det ät mycket bra om så många som möjligt har sina mobiltelefoner. RESAN: Det är viktigt att gruppen håller samman. En vuxen går först och två sist. Barnen går emellan. Gruppen gör gemensamma stopp. RASTEN: Närvaro kontrolleras igen. Det är utomordentligt viktigt att alla barn uppehåller sig i det bestämda området. MOBILTELEFONER: Det är superbra om alla har med sig mobiltelefoner. Dock ansvarar inte Rinkebyskolan för barnens tekniska utrustning. UPPFÖRANDE: För oss är det superviktigt att ni föräldrar pratar med era barn hur man uppför sig på allmänna platser. Vi visar respekt till alla och stör inte någon. För kännedom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Skriv under, klipp och lämna tillbaka så fort som möjligt. Vårdnadshavare: Elev: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Namnförtydligande: Namnförtydligande: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa NO (år 1-3) Svenska Biologi Kemi Bild Svenska som andraspråk
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. (Lärarhandboken 2003, s.46). Vi på Rinkebyskolan vill behandla och betrakta alla elever som enskilda individer där man kan förväntas arbeta utefter varje persons egna behov. Koncentrationssvårigheter är något som åtskilliga barn har och vi vill inte se dessa barn som problematiska utan istället se möjligheterna med att arbeta annorlunda med barnen och utveckla deras förmåga att samarbeta, fokusera sig på olika uppgifter samt visa gott förhållningssätt mot varan. Genom våra aktivitets- och friluftsdagar tränar vi våra elever att utveckla de visuella och de auditiva inlärningsprocesserna i undervisningen. Vidare lär vi våra elever vilka normer och värderingar som gäller på vår skola och i vårt samhälle. Hur förhåller vi oss till varandra trots olikheter och hur förstärker vi likheter mellan olika individer och grupper som finns på Rinkebyskolan. Genom olika friluftslivs aktiviteter vill vi utöka och förbättra utsikter för barnens bästa i deras vardag på Rinkebyskolan. Sambandet mellan personlighetsutveckling – motorik – socialkompetens - värdegrund är tydlig för oss på Rinkebyskolan och i det syftet har vi utvecklat vår egen modell med olika aktivitets- och friluftsdagar. Ett av idrott och hälsas tre kunskapsområden i grundskolan är Friluftsliv och utevistelse. Detta kunskapsområde utgår från att naturen och utemiljön är en plats för fysiska aktiviteter, vila och rekreation. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om olika förutsättningar för och upplevelser av att vistas utomhus i olika väder vid olika årstider.

Innehåll

Färdigheter som att kunna simma, åka skridskor och skidor, hitta rätt i okänd terräng och att på egen hand kunna utforma ett allsidigt fysiskt träningsprogram utgör sådana baskunskaper i livet att de är fullt jämförbara med att kunna läsa och skriva. (Engström, O´Reilly, Kirk s.131)

Att vara fysiskt bildad inte bara handlar om att behärska en uppsättning kulturellt accepterade idrottsformer, utan också om att utveckla förmågan att se idrott i ett vidare sammanhang, dvs. exempelvis alternativa uttryck av fysisk aktivitet och att förhålla sig kritisk till den rörelsekultur man ställs inför.

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan och livs kvalité för alla människor. Barn behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. (Lgr 11)

Friluftsdag för alla elever i skolår 9 i Ramsviken.

Väl på plats planerar vi genomföra följande aktiviteter: Tipspromenad med allemansrätt som ledfrågan, samarbets- och värderingsövningar som skall ledas av eleverna, en teori uppgift som handlar om livet i Östersjön, matlagning utomhus, SUP paddling, livräddning utomhus samt bad och lek.

Dagen kommer att genomföras i samarbete med Skärgårdsstiftelsen, utbildningsplats Ramsviken.

Upplägget: - Teoripass i klassrummet en vecka innan

                  -allemansrätt

·         H                   -hemkunskap/Matlagning: Koka korv, steka kött, laga blåbärssoppa samt. sophantering

·         L                    - lägerskola: Sätta upp ett tält, bygga vindskydd

·         S                    - simning utomhus samt livräddning och SUP paddling

·         S                    - samarbetsövningar

·         V                    - värderingsövningar

                            - SO … uppgift om Östersjön

                            - MA … relaterat till LgR 11 och undervisning i klassrummet

                            - SV … relaterat till LgR 11 och undervisning i klassrummet

 

Bifogat finner ni informationsbrev till föräldrar mm.

Syfte

Syftet med friluftsdagen är att ge eleverna:

·        positiv upplevelse av friluftsliv och samtidigt ge dem möjligheten till ökad kunskap om naturen, sig själva och andra personer i deras skolmiljö.

·         stärka sammanhållningen i gruppen samt samarbetsförmågan

·         främja den personliga utvecklingen samt att utveckla förmågan att arbeta i grupp

·         förvärva kunskaper om friluftslivet, både teoretiskt och praktiskt

 

·         stimulera de olika sinnena och därigenom påverka den sociala, emotionella, fysiska/motoriska och kognitiva utvecklingen

Ur centralt innehåll: Friluftsliv och utevistelse

a)    Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

b) Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

c) Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

d) Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

 

Med aldrig sinande vänlighet

 

Dženan Bradarić, lärare i idrott och hälsa på Rinkebyskolan

 

Uppgifter

  • Ramsviken ... 23 och 24 september

  • Ramsviken - planering och tids schema när vi är på plats

  • Friluftsdag i Ramsviken

  • Ramsviken ... 23 och 24 september 9A och 9B

Matriser

NO Sv Bi Hkk Bl Ke Idh SvA
Friluftsliv - utflykt till Ramsviken

Rubrik 1 Friluftsliv och utevistelse

Nivå 1
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Nivå 2
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Nivå 3
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: