Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid

Skapad 2019-02-20 14:12 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Tillsammans kommer vi analytiskt arbeta med tiden 1920-1945. Freden 1919 till börskraschen 1929! Från 1933 när Hitler tog makten till 1945 då han begår självmord i sin bunker i Berlin!
Grundskola 7 – 9 Historia
2:a världskriget

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

1. Mellankrigstiden

3. Andra världskriget

4. Avslutande prov, med fokusering andra världskriget.

5. Uppföljning förintelsen, ett folkmord och filmvisning

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

Hur väl du förstår historiska händelser, begrepp och skeenden.

Hur väl du använder begrepp för att resonera kring, se samband mellan och analysera orsakerna till att andra världskriget bröt ut. 

 

Matriser

Hi
Kunskapskraven

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Använda historiska begrepp för att förstå hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Några historiska begrepp. Mellankrigstiden och andra världskriget.
Begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder. Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder. Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder. Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, och utvecklingslinjer.
De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Analys.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, och utvecklingslinjer.
Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
Reflektion
Du förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, och utvecklingslinjer.
Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
Sambandsförståelse.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och ser enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: