Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-02-21 12:31 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Under kommande vår/termin kommer vi att lägga fokus på det vi uppfattat som barnens intresse och behov. Vi har valt området om det Matematiska undersökandet.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Matematik- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

Så här ska det gå till

Matematik- Med hjälp av babblaren BIbbi kommer den tillsammans med barnen undersöka ämnet. Bibbi tycker om att ta det lugnt och studera saker. Bibbi tänker mycket och älskar klurigheter och uppfinningar.

När Bibbi kommer på besök kommer den att ge barnen små uppdrag de ska genomföra. Uppdragen kommer att baseras på det som vi har observerat att barnen vill undersöka och upptäcka lösningar på. Barnen kommer att få använda alla sina sinnen i ett matematiskt utforskande i olika former som skapande, vatten, bakning och olika undersökningar av sin närmiljö. I olika samarbetsövningar kan barnen få utforska och utmanas i att samarbeta för att vi ska kunna få ett svar på barnens många frågor.

 

 V 10-  vi kommer att undersöka matematiken med hjälp av vatten. Med ett vattenbord kommer barnen i mindre grupper få undersöka volym och mängd. De kommer att få undersöka olika material och mått som kan inspirera till deras undersökande. 

V 11- vi kommer fortsätta att undersöka vattenbordet även denna vecka. Detta vill vi göra för att barnen visat ett stort intresse för denna aktivitet.

V 12- Vi kommer introducera volym med olika måttsatser och även göra experiment om volymen 

V 13- I denna vecka kommer vi att arbeta med våra strumpor. Detta vill vi göra då vi fått syn på att barnen har visat ett stort intresse för strumpor. Under terminen har barnen lekt och velat gömma sina strumpor. Under dagen då vi hade rocka sockorna kunde vi se att barnen blev glada och ville gärna undersöka varandras strumpor. Därför valde vi att i dena vecka bara fokusera oss på olika övningar i färg,form, substruktion, addition,storlek,sortering och parbildningen med strumporna.

v 14- i föregående vecka kunde vi se ett stort intresse hos barnen för blommor som börjar komma fram på våran gård. Vi har även kunnat se ett intresse för att antal, färger och form. Därför vil vi i denna veckan på ett lustfyllt sätt knyta samma blommor och matematik.

v 15- En av aktiviteterna i föregående vecka var att vi gjorde en gemensam tulpan tavla till att sätta upp vid entrén. I denna aktiviteten hade barnen ett stort intresse för att vilja måla. Därför kommer vi i denna veckan fokusera oss på fri skapande och styrd skapande med tema i blommor och matematik.

v 16- Eftersom vi närmar oss påsk tänker vi i denna vecka ha lite påsktema med olika aktiviteter. Barnen kommer att få b.la. baka kycklingbullar, måla ägg, rulla ägg, sjunga och dansa.

V 17 - Vi ska tillsammans med barnen göra play-doh lera eftersom intresset för bakning var så stort förra veckan.

V.18 - Vi pedagoger har byggt upp en hinderbana inne i lekhallen som barnen sedan får testa på. 

V.22 - vi kommer att undersöka vilka och hur många olika sorters insekter vi kan hitta ute i våran närmiljö

V.23- Efter visat intresse av nyckelpigor och stenar vill vi vidareutveckla det i denna veckans aktivitet genom skapande i nyckelpigor.

v.24- Barnen har tidigar visat ett intresse för att vilja undersöka saker i våran närmiljö som t.ex. stenar och pinnar. Därför kommer vi i denna veckan undersöka vad vi kan hitt för naturmaterial i våran närmiljö.

Så här blev det

V 10- Vi kunde tydligt se att barnens intresse för vattenbordet var stort då många utav barnen ville leka och utforska vattenbordet länge. I utforskandet av vattenbordet fick barnen tillgång till olika saker som mått, naturmaterial och leksaker samtidigt. Några av barnen var mer undersökande och några lekte. Vi valde att barnen skulle få tillgång till mycket material samtidigt för att kunna få syn på deras intresse.

v 11- I aktiviteten med vattenbordet fokuserade vi oss på undersökning om föremåls tyngdmassa. Barnen fick undersöka olika sorters föremål som stenar, pinnar, olika sorters skedar i plast och rostfria skedar, plastdjur som elefanter och flodhäst. Till aktiviteten var vi även med om ett experiment. Barnen fick 3 clementiner som de kastade ned i vattnet och det visade sig att de flöt. Några av barnen började skala clementinerna och då ville vi se om en skalad clementin flyter också? resultatet blev att den skalade clementinen sjunker. Under hela aktiviteten använde vi oss även av bakgrundsmusik som lät som vatten för att inspirera till vatten lek.  

I aktiviteten provade vi även på att ändra barngrupperna men vi upplevde ingen större förändring i leken då barnen lekte mer individuellt.

VI upplevde att musiken bidrog till en lugnare miljö så därför kommer vi att fortsätta med bakgrundsmusik i aktiviteter med vattenbordet.     

V 12- För att väcka barnens intresse i att vilja undersöka volym började vi aktiviteten genom ett experiment. Vi använde oss av tre måttkoppar i olika storlekar som stor, mellan och liten. Barnen fick hälla upp vatten i en av kopparna. För att vi lättare skulle kunna se vad som hände med vattnet valde vi att därefter färga allt vatten med karamellfärg. Genom att barnen själva fick undersöka och hälla vattnet mellan måttkopparna kunde vi se vad som hände i de olika kopparna. Vi pedagoger tolkade att barnen tyckte det var roligt att undersöka volymen då alla var aktiva med olika mått vid vattenbordet. 

V 13- veckans tema med strumpor inledde vi med att Bibbi hälsade på i samlingen. Figuren hade en strumpa på foten. Barnen började sedan titta på sina egna strumpor. Vi började sedan räkna hur många strumpor som vi har på oss? Vi fortsatte sedan att undersöka om alla våra strumpor såg likadana ut? Så som Mönster, färger, tryck, lång, kort, liten och större. Några av barnen drog av sig sina strumpor och då beslöt vi oss för att göra det. En lek med undersökande var då i full gång där vi b.la. testade strumporna på våra händer och testade att kasta med våra strumpor. När strumporna kastades så blandades även våra strumpor. Vi började då utforska om parbildningen. Barnen fick turas om att leta upp två lika dana strumpor.  Samlingen avslutades med att vi tillsammans delade upp strumporna efter hur dom såg ut. När alla strumporna var uppdelade räknade vi dem och jämförde. Frågor som undersöktes var hur många randiga finns det? Prickiga? Enfärgade? Vilka finns det flera? Mindre? Lika många? Om vi tar borten blir det lika många eller lägga till blir det fler än den andra.

I nästa tillfäle som vi arbetade med temat kom Bibbi igen på samlingen. Nu var figuren lite på bushumör då den ville leka kurragömma med oss. Den gömde sig vid barnen i samlingen och hittade gömställen som i en strumpa, bakom barnens ryggar, framför, under tröjan, över huvudet och bredvid.

veckans tema avslutade vi med en teatersaga som var ” sagan om vanten” fast vi gjorde om den till sagan om strumpan. Sagan handlade om en gubbe som tappar sin strumpa där sedan olika djur från skogen flyttar in.

V 14- Vi började veckan med att vi blev blom detektiver och letade efter vilka sorters blummer vi kunde hitta i våran närmiljö. Här hittade vi påsklilja och många tusensköna. Barnen fick använda många av sina sinnen när dom fick titta på blommornas färger, storlekar, känna och luktade. Samlingen inledes sedan genom att vi visade en bild på en blomma som inte hade några blad. Vi började med att sätta upp ett blad med en etta på. Vi frågade barnen vad är ett? Var kan vi hitta något som är ett, samma som ett blom blad? Ett barn reste sig och gick mot vår koja i sammlingsrummet. Pedagogen sa barnets namn och kramade barnet i famnen. Där efter sa Pedagogen " det fins bara en av dej". Sen tittade vi på varandra och sa det fins bara en av oss. Barnen fick sedan en fråga om hur våra kroppar ser ut? Pedagogen kliade sig på näsan och tystnade till. Vad är detta? Några av barnen så näsa. Pedagogen höll för sin näsa och lät rolig när hon pratade. Hur många näsor har var och en ? Vi räknade tillsammans och sa ett. Sedan pekade pedagogen på munen och frågade vad det var? Här svareda ett barn och så mun. Hur många munnar har var och en? Och vad kan vi göra med den? Vi försökte spela med våra munnar. Samlingen avslutades med att vi pratade om att vi har en tunga och vi testade att göra tricks med den. I nästa samling pratade vi om sifran två. Blomman kom fram och där fans nu två blad. Var kan vi hitta två lika många som siffran två och dom två blom bladen? Ett barn började hoppa. Pedagogen sa " ja se vad du kan. Du hoppar. Vad hoppar du med" och pekade på barnets fötter. Ett annat barn sa fot och vi började genast titta på våra fötter och räkna dem. Vi testade om vi alla kunde stampa med dem. Nästa fråga var hur många händer har vi? Vad kan vi göra med dom? Sista frågan blev hur många ögon har vi? Å kan någon se var frukten är ? Siffran tre var det dags för sen i nästa samling. Bibbi kom fram på samlingen och hade olika 3 saks samlingar med sig. Barnen fick hjälpa till och ta fram dens samlingar. Vi hittade 3 bilar i olika färjer. 3 klossar. 3 dinusarier. 3 bollar. I nästa samling kom Bibbi igen och ville visa sin 4 saks samling. Barnen fick hjälpa till och ta upp de olika samlingarna. Där fans 4 grodor. 4 bilar. 4 klossar. 4 gubbar. Vi avslutade veckans tema med att Bibbi bad oss om hjälp. Figuren kunde inte räkna och den ville så gärna veta hur många fingrar vi har? Vi tittade på våra fingrar och hjälptes åt att räkna våra fingrar. När vi räknat till fem så tittade vi på varandras fingrar och jämförde dem. Vi hade lika många allihopa men de såg lite olika ut. Händerna var lite olika i storlekarna. Det 5 bladet kom upp där efter på blomman och vi räknade alla bladen tillsammans. Nu fans det lika många blad på blomman som på våran hand. Innan samlingen avslutades sjöng vi en sång om våra fingrar.

V 15- I den skapande aktiviteten ville vi måla blommor. Med hjälp av olika material som penslar, stämplar av toalettrullar och bilar fick barnen skapa sin egna blomsterbild. Vi erbjöd många olika sorters färger att måla med och färgade papper. Genom att barnen pekade på vad de ville arbeta med kunde pedagogen sedan hämta föremålet och berätta vad materialet heter. När barnen hade valt papper, redskap och färger kunde deras skapande börja. I användningen av stämplarna räknade vi trycken tillsamans. Vi räknade ”ett,två” sen ville några av barnen räkna om ”ett, två” ett par gånger till.

V.16- Vi pedagoger upplevde att barnen tyckte det var spännande och roligt med påskpyssel och bak. Vår vision var att barnen skulle måla äggen, men när barnen fick äggen var de mer nyfikna på att leka med dem. Det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss men då processen är viktigare än slutresultatet så ser vi det ändå som lyckat. 

V.17- Vi valde att dela barngruppen och göra play-doh lera i en mindre grupp och detta tyckte vi pedagoger blev bra. Barnen hjälpte till med olika mått och att blanda/röra ihop satsen. 

V.18 - Vi pedagoger blev positivt överraskade av barnens deltagande. Barn som ofta i vanliga fall iakttar, deltog tillsammans med de andra barnen denna gång. Vi hade även musik igång vilket bidrog till ännu mer rörelse, de barn som stod vid sidan om kunde då istället börja dansa. 

V.22- vid några tillfällen lekte vi detektiver ute i våran närmiljö. Med hjälp av förstoringsglas och insektsburkar kunde vi få en närmare titt. Vid de olika tillfällena hittade barnen insekter som myror, skalbaggar, geting, snigel och nyckelpigor. Den insekt som vi upplevde var mest spännande var nyckelpigan. På nyckelpigans rygg hittade vi prickar. Vi försökte räkna dem tillsammans. När nyckelpigan var nöjd med vårat besök flög den iväg. Barnen skrattade och såg plötsligt lite besvikna ut att de inte kunde leka vidare med den. På vårat uppdrag hittade vi även stenar som barnen ville undersöka. Med stenarna kunde vi göra ljud om de slogs eller gneds mot varandra. Vi försökte även bygga torn med stenarna. Barnen ville ta med sig stenarna till förskolan vilket vi gjorde.

V.23 - Vi undersökte frågor om hur nyckelpigan ser ut i form? Storlek? Färger? Mönster? Hur många prickar har den?

På en utflykt i förra veckan ville barnen även leka med stenar och ta med dom hem till förskolan. Barne lekte och undersökte stenarna noga. Efter leken undrades det om vi skulle kunnat göra någonting mer med våra stenar? I denna veckan undrade vi om det går att göra nyckelpigor av stenar 🐞? Vi började uppgiften med att fråga barnen om vilka färger behöver vi? Därefter kom frågan var kan vi hitta de färgerna? Sen var arbetet i full gång med våra nyckelpigor. Några av barnen visade att de ville hämta målarfärgerna medans andra var väldigt snabba på att vilja klättra upp i sina stolar. Resultatet blev röda nyckelpigor av stenarna med prickar. Barnen fick själva bestämma hur många prickar som de ville ha på dem. Vi räknade nyckelpigornas prickar tillsammans. 

V.24- Vi började uppdraget genom att undersöka våran närmiljö utomhus. Barnen hittade snabbt olika saker som löv, stenar, pinnar, kastanjer och blommor. Det största intresset hos barnen hittade vi i leken med pinnarna och stenarna. Med stenarna kände vi på dem och gämfördes deras olika former och storlekar. Något av barnen började bygga med stenarna. Men det var en utmaning då det inte var så lätt att bygga med deras olika former. Barnen började även att slå stenarna mot varandra för att undersöka ljudet. Då började vi även sjunga till ljudet från stenarna. Med pinnarna undersöktes även här i olika metoder på hur det går att bygga med dem. Den första metoden var att lägga pinnarna på varandra. Nästa försök börjades pinnarna tryckas ner i sanden. Vilket torn blev högst, tro? Även andra undersökningar gjordes som i vilken pinne är störst, mellan och minst? Några var även tunna och breda. Vi avslutade aktiviteten med en liten lek där vi övade oss på olika begrepp som framför, bakom, under, brevid och på. Barnen ville ta med sig några av naturmaterialet in till förskolan vilket de fick. 

 

Vad kan vi utveckla

V 10- För att vidareutveckla aktiviteten till nästa tillfälle kommer vi välja en sorts material åt gången. Detta för att se om leken kan bli mer undersökande. Vi kan även använda oss av musik i bakgrunden för att inspirera till nya tankar och idéer. Vid nästa tillfälle kommer vi även att ändra barngrupperna för att se hur det kan påverka aktiviteten.

V 11- I aktiviteten kunde vi tydligt se att barnen hade även ett stort intresse för att undersöka volym. Detta kunde vi se då de gärna ville använda sig av de olika skedarna. De hällde vattnet med skedarna både från sked till sked och på leksaksdjuren. Därför kommer vi i vecka12 koncentrera oss på att barnen får undersöka volym med olika måttsatser.  

V 12 - Till nästa tillfällen med vattenbordet vill vi prova på undersöka med något annat än vatten i bordet. Detta vill vi göra för att kunna få syn på nya undersökningar hos barnen.

V 13 - Till nästa aktivitet med strumpor kan vi utmana barnen med flera olika sorters strumpor. Vi kommer i nästa vecka vidarutvecka övningar där vi fortsätter att undersöka i färg och form fast med hjälp av andra material. Detta vill vi göra då vi fått syn på att barnen har ett stort intresse för det.

V 14- 

V 15- I den skapande aktiviteten skulle vi kunnat erbjudit mera material och verktyg. Vi skulle även kunnat skrivit ut olika sorters blommor för att inspirera till deras blomsterbilder. Med musikens hjälp hade vi med kunnat inspirera till deras målningar.

V.16- Till nästa gång kan man använda ett annat material än ägg. 

V.17 - Vi blev väldigt nöjda med resultatet och att vi hade en mindre grupp. Vi tänker fortsätta dela gruppen för att ha mindre barngrupper när vi gör liknande aktiviteter. Vi pedagoger fick tid för varje barn då det krävs mycket hjälp. 

V.18- Till en annan gång kan barnen få vara med och bygga upp hinderbanan. Vi kan även prova på att dela upp barngruppen och ha smågrupper. 

V.22 - Vid nästa tillfälle kan vi undersöka flera olika sorters insekter. För att lättare kunna hitta insekter skulle vi kunnas göra en kompost tillsammans med barnen. Genom att göra detta hade vi även kunna synliggöra insekternas betydelse för vårat kretslopp. Mattematiken skulle vi kunnat få in genom undersökningen och jämförelsen av insekterna.

V.23- Vid nästa tillfälle skulle vi kunnat vidareutveckla skapandet av nyckelpigor genom att erbjuda flera material. Barnens intresse skulle vi kunnat uppmuntra mer genom att undersöka flera olika sorters nyckelpigor. Vi skulle kunnat forska om nyckelpigan och skap material som t.ex. ett nyckelpiga spel.

v.24- I nästa tillfälle av undersökandet kan vi leta efter mera saker i naturen. Med materialet som vi hittat kan vi tillsammans ta reda på vad det är för något. Vi kan även skapa något med materialet vi hittat. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: