Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Vi är kompisar! Personalens

Skapad 2019-02-21 13:23 i Vitklövergatans förskola Ale
Förskola
Med hjälp av Doddo vill vi jobba med empati och samspel i gruppen.

Innehåll

Doddo tycker om när man är vänner och hjälper varandra och kommer att visa oss hur man är en bra kompis.

Aktiviteter som vi kommer använda oss av bland annat: Teater som "Alla får åka med", Flano sagor och läsa böcker med kompis som tema. Dessutom kommer vi använda tecken som stöd i kommunikationen och sagorna. Fokusera på vänskapen och hur man är en bra kompis. Prata om olika känslor och hur man visar dom, alla har rätt till sina känslor.

Vi är närvarande och hjälper barnen med att kommunicera med varandra och hjälpa varandra där det behövs.

 

 

 

 


SMÅTU – Vi är kompisar!


Sammanhang:


Just nu upplever vi ett ökat antal konflikter mellan barnen i gruppen. Därför påbörjar vi detta temat.


Mål:


Lpfö98 Rev. 2016 


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,


Lpfö98 Rev. 2016 


Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra


Åtgärd:


Babblarnas flanosaga


Saga/Teater: Alla får åka med


Prata med barnen om olika känslor


 


Samling där alla får åka med: Doddo börjar samlingen med att villa krama alla barnen. Därefter vill hon köra bilen och hon åker och träffar de andra Babblarna. Barnen får välja vilka känslor Babblarna ska ha och hur de ska trösta de.


 


Hjälpa barnen i konflikthantering ”Klappa fint” ”Man får kramas”


Tecken som stöd


Uppmana till att hjälpa varandra och uppmuntra när barnen gör något bra


Tecken:


04/02/19 – När pappa lämnade Sofia på förskolan möte de andra barnen henne i dörren och gav henne ett stort gruppkram. Detta hände utan vi pedagoger uppmanade till detta.


13/02/19 – När mamma lämnar Mark lägger han sig på golvet i protest. Eva frågar Mattias om han kanske kan hämta en bil till Mark för att han ska bli glad. Mattias går för att hämta en bil direkt. Mark resar sig upp och hämtar en bil själv.


14/02/19 – Vi har märkt att barnen har börjat krama varandra mera utan vi uppmanar till detta.


25/03/19 – Nu har temat rullat på ett tag och barnen bliver mera och mera självständiga och tar själva initiativ att trösta varandra.


25/03/19 – Barngruppen är mycket intresserade av känslor (speciellt ledsen) och därför har vi anpassad Alla får åka med till att vi pratar om detta med barnen.

 

28/03/19 - I den fria leken slog barn 1, barn 2 i huvudet med en låda. Barn 3 såg det och försökte att få barn 1 att säga/göra förlåt. Barn 1 ville inte detta så barn 3 tog barn 2 i handen och de gick och lekte någon annanstans.

 


 


Utvärdering:


Observationer skrivas på ett block så snabbt som möjligt för inte att glömma bort det.


Fortsätta jobba med åtgärderna.


Utvärdering av samling där alla får åka med och känslor:


Under en samling där alla fick åka med i den stora bilen, men Eva blev lämnad kvar ensam och började gråta. Kasper uppmanar barnen till att trösta henne men det var inte mycket reaktion från barnen fast de stod kvar och verkade lite förvånade och visste inte vad de skulle göra.


 


25/03/19 – Nu har vi jobbat med känslorna i Alla får åka med och barnen har blivit mycket lugnare när vi pratar om ledsenhet och väljer oftast den känslan när de ska välja vilken Babblarna ska ha.


 


Här är vi just nu:


14/02/19: Just nu är vi i början av detta tema, men ser redan stora förändringar hos barnen och de har tagit till sig det vi övar på. Det finns fortfarande mycket att jobba med tex turtagning.  


 


25/03/19 – Nu har vi jobbat intensivt med detta teman i ett tag och tänker att utöka med natur, röris och skapande eftersom empati och kamratskap har blivit en del av vardagen.


 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: