👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samlingsaktivitet

Skapad 2019-02-21 16:31 i Enebackens förskola Bengtsfors
Förskola
Samlingsaktivitet med fokus på bokstäver, ljudning och stödtecken

Innehåll

Planering

 

Bakgrund •

När vi går från utomhusverksamhet till lunch ser vi ett litet tidsrum där vi är i behov av att samla barnen för en rogivande stund innan maten dukas fram. Här ger vi barnen tid att få vara delaktig i sin vardag, bli uppmärksammade och det ger en chans för dagens ansvarsbarn att få duka fram vår mat i lugn och ro.

Mål •

 - Vi vill uppmärksamma varje barn på avdelningen, oavsett om de är hemma eller befinner sig i verksamheten.

 - Vi vill utveckla barnens kunskaper kring bokstäver, dess utformning och ljudning samt att vi använder stödtecken för att utveckla ytterligare kommunikationsstrategier.

 - Vi ökar barnens förståelse för turtagning, respekt för sina kamrater genom att man lyssnar och tittar på den som pratar samt att bli medveten om sin eget ansvar i en stor grupp.

Metod •

Vi har valt en kort samlingsaktivitet där vi sätter upp foton på barnen som går på vår avdelning. Vi har markerat en fyrkant med tejp på vår vägg som vi delat in i två områden med varsin bild - en bild på avdelningens ytterdörr (som representerar vilka som befinner sig på avdelningen) och en bild på ett moln (som representerar vilka barn som är hemma).

Vi tecknar, använder oss av beskrivande ord och ljudning för att ge ledtrådar om vem som befinner sig på bilden varpå barnen får gissa, t.ex. "en flicka som börjar på J". Antingen att vi går i turordning i samlingen eller att barnen får räcka upp handen och ibland får barnen vara med och hålla i samlingen. 

Under tiden samlingen hålls får vi tid att duka fram maten för dagen. När dukningen är genomförd presenteras dagens lunch med hjälp av stödtecken och välkomna övriga barnen till bords.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18