👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-02-22 10:31 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 4 – 5
Under medeltiden (i Sverige ca år 1100-1521) hände flera saker som påverkade hur människorna levde. I det här området kommer du lära dig om flera av medeltidens stora händelser, samt händelsernas orsaker och konsekvenser.

Innehåll

Förväntat resultat
Efter arbetsområdet förväntas du att kunna berätta om hur det var att leva på medeltiden med hjälp av olika begrepp. Du förväntas också kunna berätta om några stora händelser och några viktiga personer som bidrog till att förändra samhället.

Arbetssätt
Vi kommer att på olika sätt arbeta med några stora frågor, exempelvis:

 • Hur kan vi veta någonting om medeltiden?
 • Hur gick det till när Sverige blev kristet?
  - hur påverkade detta människorna? 
 • Vad finns det för skillnader och likheter mellan levnadsvillkoren då och nu?
  - hur levde människorna och hur fungerade den medeltida staden? 
 • Vilken roll hade Hansan?
 • Vart kunde upptäcktsresande åka?


Vi kommer också att arbeta med olika viktiga personer, till exempel:
Birger Jarl, Magnus Eriksson, Heliga Birgitta och drottning Margareta. 

Vi kommer även att träna på olika begrepp i samband med området:
religion, samhällsklasser, levnadsvillkor, makt, epidemi 

Området om medeltiden kommer dessutom att utgå ifrån de frågor som du och dina klasskamrater ville att området skulle fokusera på - exempelvis vilka djur människorna brukade ha. 

Examination
Du kommer att få visa dina kunskaper på flera sätt under arbetets gång. I slutet av området kommer du göra två uppgifter som bedöms. Den första examinerande uppgiften är muntlig, där du och din SO-grupp skapar ett poddavsnitt om en historisk person. Den andra uppgiften är ett skriftligt test, där vissa frågor även kan göras muntligt. 

Bedömning
De uppgifter som är examinerande kommer bedömas utifrån matrisen.

Matriser

Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Händelser och personer
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du beskriver få exempel på stora händelser under medeltiden. Du kan ge något exempel på orsakerna och konsekvenserna av en händelse; varför hände det och vad ledde det till? Du kan också berätta om några få viktiga personer under medeltiden. Exempel: Under medeltiden blev kristendomen stor i Sverige. Kristendomen blev stor för att missionärer spred religionen. Det gjorde att människorna fick en ny vardag.
Du beskriver flera exempel på viktiga händelser under medeltiden. Du kan ge flera exempel på orsaker och konsekvenser kring olika händelser; varför hände det och vad ledde det till? Du kan också berätta om flera viktiga personer under medeltiden. Exempel: Under medeltiden blev kristendomen stor i Sverige. Kristendomen blev stor för att vikingarna hade träffat på kristendomen ute i Europa, men också för att missionärer började sprida religionen i Sverige. Kristendomen ledde till att människorna fick en ny vardag och det byggdes kyrkor och kloster. Kristendomen förändrade samhället eftersom kyrkan fick makt.
Historiska källor
 • Hi  4-6
Du beskriver hur vi kan veta något om medeltiden (du ger exempel på historiska källor).
Du beskriver hur vi kan veta något om medeltiden (du ger exempel på historiska källor), och utifrån källorna dra enkla slutsatser om hur människorna hade det.