Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff Gold C- Suspense

Skapad 2019-02-22 14:14 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Good Stuff Gold C_Suspense
Grundskola 8 Engelska
Arbetsområde till kapitlet Suspense i Good Stuff C för åk 8, v9-v16 vt2019.

Innehåll

Vi jobbar med Kapitel Suspense i Good Stuff Gold under v9 till v16

Vi arbetar med olika texter som behandlar ämnet "Suspense" och tillhörande uppgifter. Vi tränar mer på grammatik, läs- och skrivuppgifter.

Elever kan välja mellan enklare eller mer avancerade uppgifter och texter beroende på om de syftar mot betyg E eller högre. 

 

Syfte och Mål

Du utvecklar din förmåga att:

 

1.     Förstå skrift

2.     Välja och använda strategier för läsning som underlättar din förståelse av innehållet och detaljer i texterna.

3.     Uttrycka sig tal (diskutera)

4.     Uttrycka sig i skrift (diskutera, argumentera, jämföra)

5.     Använda sig av strategier som förbättrar interaktionen.

 

Bedömning:

Vi bedömer dina förmågor (1-5) igenom

 

Glosförhör  V11

 

Läsförståelse prov V12

 

Skrivuppgift- grupp blog V11-V14 

 

 

Muntlig interaktion V14-V15

 

Spring term plan  V9 – V16  2019                     ÅK 8              8A/8B

 

 

 

Lesson 1

 

Lesson 2

 

Mål /Syfte/ Bedömning

v. 9

 

Suspense – TB p. 112-124;

               WB p.97-109

Maundy Thursday TB p.112-113/ WB p97-99 ( B-E)

Words of the week 

Glosor – Liber

Strategies for reading

Practice reading comprehension (läsförståelse) WB p97, 99 (A, F)

Läxa: läsa nya ord

Kapitel Suspense

 

Vi arbetar med olika texter som behandlar ämnet "Suspense".

 

Syfte och Mål

Du utvecklar din förmåga att:

 

1.     Förstå skrift

2.     Välja och användastrategier för läsning som underlättar din förståelse av innehållet och detaljer i texterna.

3.      Uttrycka sig i tal

(diskutera)

4.     Uttrycka sig i skrift(diskutera, argumentera, jämföra)

5.     Använda sig av strategier som förbättrar interaktionen.

 

Bedömning:

Vi bedömer dina förmågor (1-5) igenom

Glosförhör.  V11

Läsförståelse prov V12

 

Skrivuppgift- gruppblog v11-14 

 

Muntlig interaktion V14-V15

 

v. 10

 

Just a game TB p.114-115/WB 100-101 (A-D,G)

 

 Shatterproof  TB p 117-119 WB p A1, B,C

 

Words of the week

Jobba klart

Just a game TB p.114-115/WB 100-101 (A-D,G) 

Shatterproof  TB p 117-119 WB p A2, B,C

Läxa: läsa nya ord

v. 11

 

Indefinite pronouns – digitala läromedel

 

Practice reading comprehension – my studyweb

 

Skriftlig interaction - gruppblog

Glosförhör – vocabulary test

 

Practice reading comprehension  - valfri text från Kapitel “Games” samt  åtföljande uppgifter i WB

 

Skriftlig interaction - gruppblog

v. 12

 

Practice reading comprehension  - valfri text från Kapitel “Games” samt  åtföljande uppgifter i WB

 

Skriftlig interaction -grupp blog

Läsförståelse prov

 

v. 13

 

Prao vecka

 

v. 14

Practise discussion and interactions strategies

 

Digitala läromedel, handouts

Skriftlig interaction -grupp blog – sista datum

Grammatik: Passiv Form

WB p 150-151, handouts/ digitala läromedel

v. 15

 

 

Muntlig interaktion

 

Muntlig interaction

v. 16

PÅSKLOV

 

Kapitel Suspense

Text – E      Text – Alla         Text – D-A

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 9
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: