Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytmik Mellangruppen

Skapad 2019-02-23 14:41 i Soldalens förskola Halmstad
Förskola
Vi kommer att skapa tillfällen tillsammans med barnen där vi spelar på instrument och rör på oss till musik.

Innehåll

 

Syfte: vi vill skapa en naturlig mötesplats där vi tillsammans uttrycker oss med kroppen i olika rörelser så som danser, sånger och musik tillsammans med instrument.

Varför:

- För att skapa positiva relationer inom barngruppen.

- För att skapa lustfyllda situationer där barnens behov av rörelse och lek kan få fritt spelrum.

- Träna balans och uttrycka oss med kroppen samt att ge barnen en chans att stå i centrum.

 

Mål: Vi vill att barnen får en kunskap kring att samspela med varandra, ta instruktioner och leda varandra i olika danser/lekar.

Hur: Tillsammans med barnen kommer vi att lära oss nya sånger och danser.

Vi vill att barnen ska prova ta instruktioner och prova att leda och följa sina kompisar i gruppen genom diverse övningar såsom att vara dirigent när vi spelar instrument och att ta ledarrollen i olika lekar.

Några av våra andra tillvägagångssätt för att ta oss närmre målen är:

- Leka ballongen leken

- Fallskärmsleken 

- Spela med instrument

- Röris

- Träna oss på bollövningar och nya sånger

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: