Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 9 vt21 (ca vecka 16-19)

Skapad 2019-02-23 17:48 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Samhällskunskap Geografi
Varför är vissa länder i världen fattiga och vissa rika? Vad får det för konsekvenser för människor i länderna? Vad kan man göra åt fattigdom och orättvisa i världen? Vilka platser i världen är extra sårbara? Hur ska vi skapa ett hållbart samhälle i framtiden?

Innehåll

 

Mål vi arbetar mot:

 

 • Att känna till och resonera om orsaker, konsekvenser och lösningar till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

 • Att känna till och resonera om samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser, samt  intressekonflikter om naturresurser.

 • Känna till för- och nackdelar med olika förnybara energitillgångar.

 • Kunna använda tematiska kartor.

 • Vad sårbara platser är, hur dessa påverkar människor som bor där och vad som kan göras för att förebygga sårbarheten.
 • Ge förslag på åtgärder för ett hållbart samhälle.

 

Undervisning

Vi arbetar med övningar både enskilt och i grupp, filmer och genomgångar.Bedömning

 

Utifrån kunskapskraven i matrisen nedan. Du kan visa dina kunskaper genom att delta aktivt på lektionerna och göra dina uppgifter.

Prov i slutet av momentet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Sh Ge
Geografi vt18

F
E
C
A
Kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle, natur
Du visar inte att du känner till flera olika orsaker till fattigdom. Du visar inte att du kan ge några enkla förslag på hur man kan motverka fattigdom eller känna till för-och nackdelar med olika energislag Du visar inte att du känner till de globala målen
Känna till flera olika orsaker till fattigdom. Du ska kunna ge några enkla förslag på hur man kan motverka fattigdom. Känna till för-och nackdelar med olika energislag Känna till de globala målen
Du ska resonera kring olika orsaker till fattigdom. Du resonerar om konsekvenser av fattigdom och om lösningar. Resonera om för-och nackdelar med olika energislag. Du resonerar till viss del i flera led och förtydligar dina resonemang med exempel. Du ska känna till de globala målen
Du ska resonera kring olika orsaker till fattigdom, konsekvenser av fattigdom och om lösningar. Resonera om för-och nackdelar med olika energislag. Du resonerar i flera led och drar slutsatser kring hur orsaker till fattigdom uppstår och påverkar varandra. Dina resonemang är i flera led och du förtydligar dina resonemang med exempel. Du ska känna till de globala målen.
Använda geografiska begrepp
Du visar inte att du kan förklara vad begrepp innebär
Kunna förklara vad begrepp innebär
Använda begrepp med ganska stor precision
Använda begrepp självständigt och med stor precision
Beskriva geografiska mönster av handel och kommunikation
Du visar inte att du känner till vad globalisering är och ger exempel på hur det påverkar världen
Du känner till vad globalisering är och hur handeln mellan rika och fattiga länder ser ut
Du känner till vad globalisering är och resonerar till viss del i flera led om hur handeln mellan rika och fattiga länder ser ut
Du känner till vad globalisering är och resonerar i flera led om hur handeln mellan rika och fattiga länder ser ut
Använda geografiska källor
Du visar inte att du kan använda källor på ett i huvudsak fungerande sätt
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Resonera om ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor
Du visar inte att du känner till för-och nackdelar med olika energislag
Känna till för-och nackdelar med olika energislag
Resonera om för-och nackdelar med olika energislag. Du resonerar till viss del i flera led och förtydligar dina resonemang med exempel
Resonera om för-och nackdelar med olika energislag. Dina resonemang är i flera led och du förtydligar dina resonemang med exempel.
Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
se ovan
se ovan
se ovan
se ovan

Sh Ge
Geografi vt18

F
E
C
A
Namngeografi
Du visar ännu inte att du har grundläggande kunskaper om namngeografi
Grundläggande kunskaper om namngeografi
Goda kunskaper om namngeografi
Mycket goda kunskaper om namngeografi
Klimatförändringar och dess orsaker och konsekvenser
Du visar ännu inte att du kan beskriva orsaker och konsekvenser till klimatförändringar
Du kan beskriva orsaker och konsekvenser till klimatförändringar
Du resonerar delvis i flera led om orsaker och konsekvenser till klimatförändringar
Du resonerar i flera led om orsaker och konsekvenser till klimatförändringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: