👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi åk 6

Skapad 2019-02-24 12:10 i Gåvsta skola Uppsala
Energi och värme
Grundskola 4 – 6 Fysik
Energi finns i många former runt omkring oss. Den finns t ex som elektricitet, värme, sol och vind. Kanske mest spännande av allt är att även om man pratar om att energin tar slut så kan den aldrig försvinna-bara omvandlas. Vi kan på många sätt påverka användandet av energier för att nå ett mer hållbart samhälle.

Innehåll

Konkreta mål: 

Syftet med kursen är bl.a. att eleverna ska lära sig om:
  • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  • De olika energiformerna och energiflöden mellan föremål . 
  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning: 

Laborationer

Genomgångar

Diskussioner

Filmer

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma elevernas förmåga till diskussion och utföra, planera och dokumentera laborationer. Jag kommer även att bedöma era kunskaper om energi och energiformer samt begrepp som hör till ämnet. 

 

Redovisning av kunskaper och förmågor. 

Laborationer

Textarbete

Prov

Matriser

Fy
Bedömning i fysik-energi åk 6

Godtagarbar
God
Utvecklad
Resonera
I klassrumsdiskussioner och i skriftliga arbeten
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Undersöka
Laborationer
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Laborationer
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Redovisa
Dokumentation av laborationer
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Baskunskaper
Textarbete och prov
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Energi
Textarbete och prov
Du kan ge exempel och beskriva hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop. Du beskriver på ett ganska bra sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och beskriva hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du beskriver på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.