Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling åk 4

Skapad 2019-02-24 17:36 i Fontinskolan Kungälv
En planering med tillhörande lärandematris kring arbetsområdet "På egan ben".
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi
Hållbar utveckling innebär att man ska vara rädd om jordens miljö och resurser, så att även de som lever i framtiden kan leva ett bra liv. Vi ska i detta område arbeta med miljö på olika sätt. I samband med detta arbete infaller även "Earth hour" 30/3 (senare även Earth Day 22/4) och kanske väljer du och din familj även att vara med på detta. Vi ska tillsammans fundera på olika miljötips som du ska få undersöka genom att göra en fältstudie och se om de kan fungera i vardagen. Förutom att spara på naturens resurser sparar man förhoppningsvis även lite pengar med hjälp av dessa smarta tips. Att göra en fältstudie innebär att man undersöker något i sin omvärld genom att samla in information på något sätt. En fältstudie kan göras på olika platser och ta olika lång tid att göra. Innan man gör en fältstudie måste man förbereda sig genom att bestämma vad som ska undersökas, varför (syfte) och hur (metod). Därefter genomför man studien genom att samla in data och slutligen sammanställar man sin information och jämför den eventuellt med andra/redovisar sitt resultat.

Innehåll

Detta ska du få lära dig/repetera:

* Vad som menas med "hållbar utveckling"

* Vem Greta Thunberg är och vad hon är känd för

* Hur man kan bidra till en bättre miljö

* Vad växthuseffekt är

* Vad koldioxidutsläpp är

* Vad klimatförändring är

* Vad Earth hour är

* Genomföra en fältstudie

* Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

* Söka information och värdera källor

 

Begrepp:

hållbar utveckling, växthuseffekt, koldioxidutsläpp, klimatförändring, ekologiskt fotavtryck, trafik, kollektivt, aktivist, Earth hour

 

 Förmågor som vi kommer att arbeta med:

* Söka information och värdera källor

* Beskriva, redogöra och reflektera

* Resonera/argumentera och se likheter, skillnader och konsekvenser

* Förstå och använda begrepp

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi har genomgångar och diskussioner

* Vi ger varandra tips och idéer

* Vi ser på filmer och sammanfattar/diskuterar innehållet

* Vi arbetar med begreppen på olika sätt

 

 Så här ska/kan du få visa dina kunskaper:

* Genom att delta i diskussioner

* Genom att skriva i lärloggen

* Genom att fylla i lärandematrisen

* Genom att genomföra en fältstudie

* Genom att lära dig och använda begrepp

 

 Detta kommer att bedömas: 

* Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner

* Ditt genomförande av fältstudien och andra uppgifter

* Ditt användande av begrepp

* Ditt sökande och användande av information och källor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6

Matriser

Sh Ge
Hållbar utveckling, en lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Miljö och hållbar utveckling
Du vet vad hållbar utveckling betyder och ger några exempel på hur man kan påverka miljön på ett positivt sätt samt vilka resultat det ger.
Jag berättar vad hållbar utveckling innebär och ger minst ett exempel på hur jag kan bidra till en bättre miljö.
Jag berättar vad hållbar utveckling innebär och ger minst tre exempel på hur jag kan bidra till en bättre miljö.
Jag berättar vad hållbar utveckling innebär och ger minst tre exempel på hur jag kan bidra till en bättre miljö och på vilket sätt de påverkar miljön positivt.
Ord och begrepp
Du kan viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna samtala och skriva om hållbar utveckling (hållbar utveckling, växthuseffekt,, koldioxidutsläpp, klimatförändring, ekologiskt fotavtryck, trafik, kollektivt, Earth hour).
Jag visar att jag kan de flesta begreppen genom att koppla ihop begrepp med rätt förklaring.
Jag visar att jag kan de flesta begreppen genom att jag kan begreppet när jag läser/hör förklaringen av begreppen samt använder mig av några av begreppen på rätt sätt (sätter in dem i en mening, t.ex.).
Jag visar att jag kan de flesta begreppen genom att jag förklarar dem samt använder mig av begreppen på rätt sätt (sätter in dem i en mening, t.ex.).
Information och källor
Du kan söka information om hållbar utveckling från olika källor och använder dig även av källkritik.
Jag söker information från minst två olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor.
Jag söker information från minst tre olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor.
Jag söker information från minst fyra olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor utifrån trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: