Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repaso de español inför NP åk 9

Skapad 2019-02-25 10:04 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Inför de nationella proven i spanska kommer vi att repetera grundläggande arbetsområden och grammatik. Vi tränar på vardagliga områden och de fyra förmågorna: att tala, hörförståelse, läsförståelse och att skriva.

Innehåll

Förmågor

Du ska utveckla förmågan att:

Hörförståelse

Läsförståelse

Muntlig förmåga

Skriftlig förmåga 

Innehåll

Vi utgår från häften som tränar de olika förmågorna efter bekanta och vardagliga arbetsområden.

Häfte 1: Ordkunskap

Häfte 2: Läsförståelse

Häfte 3: Hörförståelse

Häfte 4: Skriftlig förmåga

Vi arbetar i ett häfte som heter "La casa de mis sueños" där du får lära dig möblerna, rummen, prepositionerna, hur man beskriver sitt drömhus samt vägbeskrivning. 

Vi anpassar ämnesområdena efter era önskemål och behov (dvs. det ni behöver repetera mest och ha fler genomgångar kring) Vi kommer även att arbeta med Quizlets för att träna in viktig ordkunskap och repetera grammatik 

Följande ämnesområden berörs under kapitel 6-9 i VALE 9:

Ett brev från en svensk tjej som arbetar utomlands
Fakta om Centralamerika och Nicaragua
Prata om vad man gör hemma på morgonen
Berätta om dig själv och fråga andra
Fakta om Argentina
Meddelanden från en resa i Argentina
Sms på spanska
Fakta om ett spansktalande land


Grammatik:
Repetition av den grammatiken vi har lärt oss (presens, futurum, perfekt, gerundium)

+ Reflexiva verb

Genomförande

Arbete i häftena och böckerna

Gemensamma genomgångar utifrån behov och önskemål (bland annat: berätta om sitt drömhus och berätta om sin fritid/skolämnen)

 

Bedömning

Vi testar de fyra olika förmågorna genom NP:

- En läsförståelse

-En hörförståelse

-En muntlig interaktion (dialog parvis)

-Skriftlig inlämningsuppgift 

 

Du ska också få lära dig prepositionerna, möbler, rum, vägbeskrivning och att kunna berätta om ditt drömhus.

Du kommer att få skriva en presentation om ditt drömhus som du visar för klassen som bedöms (muntlig framställning)


Vi avslutar området med ett litet test där du ska visa dina kunskaper i ordförråd samt förmågan att formulera dig korrekt grammatiskt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningen gäller NP + La casa de mis sueños

Steg 0
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Hörförståelse - NP
Test - hörförståelse
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Läsförståelse -NP
Förmågan att förstå en spansk text och besvara frågor kring dess innehåll
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Muntlig förmåga -NP
Förmågan att uttrycka sig i tal
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Skriftlig förmåga NP
Förmågan att uttrycka sig i skrift (enskilt skriven text)
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Presentation av sitt drömhus
Muntlig framställning
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Grammatik och ordkunskap
Din förmåga att använda nya ord kopplat till att beskriva sitt drömhus samt vägbeskrivning och den grammatik vi gått igenom. HUR? Test
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: