Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vamos 1 cap 6 + repasamos 4-6

Skapad 2019-02-25 14:07 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Kläder och utseende

Innehåll

 

CAP 6 + repasamos 4-6

 

 

 

I dessa kapitlen ska du lära dig;

 

 

 

·        några färger (s. 41)

·        beskriva ditt eget och andra personers utseende (kap6)

·        veta hur man använder adjektiv (kap6 samt på sid134-135)

·        böja och tillämpa verbet ser och tener (kap6 samt på sid 129)

·        plural (s 133 samt s61)

·        substantivets regler(s131-133 samt s78)  

 

 

 

Kapitlen kommer att avslutas med ett prov 

 

Matriser

M2
Vamos 1 cap 6+ repasamos 4-6

Rubrik 1

På väg i din utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
På väg i din utveckling mot högre kunskapskrav
C
På väg i din utveckling mot högsta kunskapskrav
A
Läsa
Du läser och förstår huvudinnehållet i enkla texter av olika slag, samt kan svara på enkla frågor om texten.
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet. Du kan även återge texten i stora drag
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet där du visar att du förstått både helhet och detaljer. Du kan även återge texten.
Skriva
Du gör dig förstådd i mycket enkel form och du bildar enkla meningar där grammatik- och stavningsfel inte förstör förståelsen.
Du gör dig förstådd i skrift på ett tydligt sätt och visar att du till största del behärskar grammatik som är aktuell för årskursen.
Du kan kommunicera skriftligt och har ett fylligt och varierat innehåll, samt grammatiskt korrekt språk.
Höra
Du förstår det mest väsentliga när språket talas långsamt och tydligt , men har svårt att svara på frågor kring innehållet
Du förstår det viktigaste när språket talas tydligt och kan svara på frågor som rör innehållet i helhet.
Du förstår både helhet och detalj när språket talas tydligt och kan kortfattat återberätta innehållet.

M2
vamos 6 och rep 4-6 muntligt

Rubrik 1

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Tala
Du kan muntligt berätta något om saker du väl känner till.
Du har ett gott uttal. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att berätta eller beskriva något.
Du har ett tydligt och klart uttal och gör dig förstådd. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att bilda grammatiskt korrekta meningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: