👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 8. Kartor, befolkning och samband.

Skapad 2019-02-25 14:09 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 8 Geografi
Vi kommer att arbeta med att tolka olika typer av kartor och tabeller för att bland annat kunna dra slutsatser om var människor bor, varför de bor just här osv. Vidare kommer vi att öva på namngeografi (fokus Asien) samt göra en egen fältstudie utifrån din praoplats.

Innehåll

 

Syfte:

Du ska få ökad kunskap om:

-Namngeografi (fokus på Asien)

- Hur man söker och tolkar olika typer av kartor och tabeller samt hur man kan dra slutsatser utifrån dessa. 

- Växthuseffektens orsaker, konsekvenser och förslag på lösningar. 

-Öva dig i hur man gör en egen fältstudie och hur man med hjälp av GIS (geografiska informationssystem) kan presentera sina resultat i samråd med Prao v.45. 

 

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta utifrån genomgångar, uppgifter och övningar, filmer, enskilda skriftliga uppgifter,  prov samt fältstudie i grupp. 

Såhär kommer du att bedömas:

Du bedöms utifrån kunskapskraven nedan, ditt deltagande, prov och enskilda uppgifter. 

 

Sidor som behandlar i boken: 

S. 296-325 Hållbar utveckling, orsaker och konsekvenser. 

                   Växthuseffekten.

S. 326-337, Sårbara platser

 

Tidsplanering (preliminär):

V. 40 Växthuseffekten 

V.41 Befolkningstäthet och demografi. 

        Växthuseffekten - orsaker - konsekvenser - lösningar på individ och samhällsnivå. 

V.42 Sårbara platser

        Prov- Asiens länder

 V.43. Kartor. (Prov)

         Introduktion fältstudie. 

V.44 Höstlov

V. 45 PRAO 

V. 46 Hållbar Utveckling

         Grupparbete den perfekta staden. 

V.47 Redovisning av fältstudie. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9