Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktion,handel och transporter åk 8

Skapad 2019-02-25 15:58 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
I detta arbetsområdet kommer vi att titta närmare på hur produktion, handel och transport hänger samman och hur det har förändrats över tid.

Innehåll

Inledning:

I dagens industrialiserade samhälle är vi helt beroende av det som produceras i fabriker och i jordbruket. Som konsumenter behöver vi mat, bostäder och en hel del andra produkter. Men vi är också beroende av ett stort antal tjänster som till exempel sjukvård och utbildning. Vi blir också mer och mer beroende av omvärlden. Näringslivet är idag globaliserat med utbyte av varor och tjänster mellan världens delar. Detta är möjligt tack vare utvecklingen av billiga transporter, internet, mobiltelefoni, med mera.

Övergripande frågor för arbetsområdet:

 • Hur skiljer sig fördelningen av arbetskraften åt mellan olika näringsgrenar, till exempel jordbruk, industri, service, om man jämför rika länder med fattiga länder?

 • På vilket sätt påverkar produktion och konsumtion människors levnadsmiljöer?

 • Varför ligger olika industrier där de ligger?

 • Vad krävs för att handel ska uppstå?

 • Vilka för- och nackdelar medför internationell handel?

 • Vilka förändringar av samhället har möjliggjort en ökande globalisering?

 

Bedömning:

Klassrumsdiskussioner, begreppsövningar, prov/inlämning.

 

 

Uppgifter

 • Rätt powerpoint

 • Rätt powerpoint

 • Uppgift - näringslivet

 • text om produktion, handel och transporter

 • Bedömningsuppgift - resonerande text

 • Bedömning produktion,handel och transport

 • Powerpoint om produktion, handel och transport

 • text om handelsmönster

 • Bedömning Handel transport

 • Geografiska begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi 7-9

Samspel människa, samhälle och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Handel och kommunikation
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimatförändringar
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: