Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utkast FRIPP Fritidsråd- Kan alla få som dem vill?

Skapad 2019-02-26 10:36 i Ljungbyskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Kan alla få som dem vill? Vad händer då? - Att lära sig om demokrati och vikten av att ha fritidsråd

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Kan alla få som dem vill? Vad händer då?

Hur demokrati fungerar, hur kan vi applicera det i skolan.

De förmågor och kunskap som ska utvecklas i och med detta är att förstå hur demokratin är uppbyggd, kunna samarbeta, ta hänsyn till andra åsikter, förstå och acceptera att man inte alltid kan få som man vill och att allt inte är rättvist.

Mål i styrdokumenten 

Språk och kommunikation Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

 

Elevernas intressen, initiativ och behov.

 • Vi kan se att det finns ett behov hos eleverna att få ta plats och vara delaktiga i fritidsplanering och kunna påverka vad vi hittar på på fritids.
 • Att alla ska våga säga sin åsikt under fritidsrådet, att stå för vad man tycker.
 • Att lära sig att alla inte alltid kan få exakt som dem vill hela tiden.
 • Att det finns ett behov att förstå sig på vad demokrati innebär.

Utvärderingen 

 Utvärderingen genomförs så här:

 • Utvärdering sker genom observation. 
 • Vi använder oss av en matris som vi presenterar längst ner i dokumentet.

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

 • Eleverna har fått diskutera olika frågor som berör ämnet. 
 • Eleverna har även fått skriva ner egna funderingar och tankar som berör ämnet och diskutera de i  smågrupper. 
 • Pedagogerna har tagit hänsyn till eleverna önskemål och tydliggjort de i verksamheten. 
 • Pedagogerna har arbetat aktivt på att få eleverna att se vikten i att lyssna på varandra och att konflikter kan vara lärorika genom olika samarbetsövningar. 
 • Eleverna har fått träna på att genom tal förklara sina egna känslor och tankar genom att ta vara på situationer som uppstått i verksamheten. 
 • Eleverna har fått träna på att lyssna på varandra genom kommunikationsövningar. 
 • Film och diskussionsfrågor. (Vad är demokrati? www.Studi.se)

 

Följande aktiviteter genomförs:

Pedagogerna har tagit fram olika samarbets- och kommunikationsövningar där vikten i att tala och lyssna på varandra blir tydlig för eleverna. 

Pedagogerna har tagit upp viktiga frågor som har fått eleverna att tänka och se saker ut ett annat perspektiv. Eleverna har även fått diskutera med både pedagog och andra elever. 

Pedagogerna har infört fritidsråd och en önskelåda där eleverna får skriva vad de vill lära sig och på vilket sätt de tror de bäst kan lära sig på. 

Eleverna har även fått se en film, Vad är demokrati? (www.studi.se) och diskuterat i smågrupper. 

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi har använt oss av att utnyttja tillfället där vi är i matsalen och äter mellanmål att ha vårat fritidsråd på. Detta för att vi redan sitter samlade och för att det är effektivt att utnyttja tiden där. Det är även ett tillfälle då det är lätt att få en "mötes" känsla på. Att alla har sina platser och att ordförande och sekreterare kan få en centralroll på ett naturligt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -

Matriser

Utvärdering för FRIPP- Fritidsråd Kan alla få som dem vill?

Fritidsråd

Novis
Praktikant
Mästare
Delaktighet
Förstår att man tillhör en grupp.
Förstår att man tillhör en grupp och att man kan få utrycka sin åsikt.
Förstår att man tillhör en grupp och att ens egen åsikt kan göra skillnad och att genom att utrycka den i rätt forum kan påverka verksamheten man är delaktig i.
Stå för sin åsikt
Att man har en åsikt men att man tar lätt på dem och lätt kan byta åsikt beroende situation.
Att man har en egen åsikt och kan stå för den. Att kunna lyssna på andra.
Att man kan stå för sin åsikt och argumentera för den. Att kunna lyssna och ha förståelse av andras åsikter.
Demokrati
Vet vad begreppet innebär.
Kunna förstå hur man använder sig av begreppet och kunna förstå vad demokrati innebära i praktiken.
Förstå den grundläggande demokratin som gäller i verksamheten. Kunna ställa meningsfulla frågor och att avgöra vilka svar som är bäst, om man bör stå på sig eller kompromissa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: