Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vandra till Paris

Skapad 2019-02-26 10:44 i Vinbergsskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6 SO (år 1-3) Idrott och hälsa
Vi kommer att gå till Paris, genom att mäta steg och avstånd som kilometer och mil. På resans väg kommer eleverna att arbeta med olika länderna vi passerar och till exempel jobba med dess olika kulturer och mat med mera.

Innehåll

Mål- Målet är att ta sig till Paris genom att aktivera sig fysiskt och på vägen få kunskaper om de länderna vi tar oss igenom.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Vad skiljer länderna åt? 
 • Utveckla kunskaper om olika kulturer och länder.
 • Samarbete, använda digitala verktyg och kunna presentera inför en grupp.
 • Viljan att sträva efter ett gemensamt mål.

Elevernas intressen, initiativ och behov 

 • Behov av aktivitet och rörelser, med mycket kryp i kroppen. Så mycket ute aktiviter och rörelser behövs, vi räknar steg och kilometer.
 • Barnen har efterfrågat iPad och arbeta med det, därav jobbar vi med digitala verktyg och söker fakta och bilder om de olika länderna. 

Utvärderingen 

 • Elevernas samarbete med varandra.
 • Språket mellan och mot varandra i konversationerna i de olika aktiviteterna. Vi utvärderar språket mellan varandra för att eleverna skall förstå betydelsen i kommunikationen med andra. Som te.x hur diskuterar man, överröstar man alla andra och inte lyssnar på vad andra säger. Eller hur peppar man någon annan? Säger man taskiga saker till varandra? Är man nedlåtande mot varandra bara för att man inte tycker samma sak? Vi utvärderar språket för att hur man kommunicerar med varandra kommer alltid att ha en stor betydelse i vardagen och det är även bra att lära sig att kommunicera i olika sammanhang och med olika personer. Utvärdering kommer att ske genom observationer. 

Utvärderingen genomförs så här:

 • Diskussioner mellan personal: Vad var bra? Vad kan vi göra bättre/förbättra till nästa gång?  
 • Diskussioner med eleverna: Vad tyckte ni var bra/roligt? Vad var mindre bra? Om ni vill ändra på något, vad skall vi ändra på då? 
 • Och genom observationer.

 

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

 • Formativt:  Diskussion i grupp om sina kunskaper 
 • Kollaborativt: Samarbetar och letar fakta i grupp.
 • Inkluderande: Alla får samma möjlighet att få delta aktivt i gruppen.
 • Hur undervisar vi för att eleverna ska nå det har vi planerat för? Vi kommer att undervisa genom att visa fakta film, diskutera i grupp om vad man kan innan filmen och sen vad kan man efter man har sett på filmen. De skall även få söka fakta om landet vi går igenom, för att få en lite mer kunskap om landet och lära säga hur man söker relevant fakta. Och aktiviter för rörelser, både inomhus och utomhus. 
 • Vilken roll tar pedagogen/pedagogerna? Pedagogerna kommer att använda sig av både klassisk didaktisk position, processorienterad position. Där det helt styr och bestämmer vilken aktivitet som skall genomföras, och även leda barnen in på det spåret som det ska efterforskas om, men vad för fakta de hittar och skriver om får de själva avgöra.

 

Aktiviter som genomförs:

 • Utomhusvistelse/ lekar utomhus. Där en eller flera har tillgång till stegräknare, för att hålla kolla på hur långt vi kommer i kilometer per dag.
 • Användning av digitala verktyg, för att söka fakta om de olika länderna för att lära sig mer om länderna vi går igenom.
 • Fakta filmer om de olika länder, diskussion om länderna. Börja göra en mindmap om det man kan om landet innan man kollar på filmen och sen lägga till det man lärt sig i filmen om landet på sin mindmap.

 

Lärmiljön används på följande sätt:

 • Vi kommer att använda oss våran ute miljö och närområde för våra ute aktiviter. 
 • Och även använd vårt fritidshem, när vi skall jobba med de digitala verktygen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: