Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP Allemansrätten - Vad får vi egentligen göra?

Skapad 2019-02-26 10:51 i Söderskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 9 Biologi Idrott och hälsa Samhällskunskap
Allemansrätten är för oss i Sverige en unik möjlighet att få röra oss fritt i naturen. Med rättigheter kommer också ansvar och skyldigheter. Vad får vi egentligen göra i naturen? Kortfattat kan man säga, Inte störa - Inte förstöra!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas, våra mål.

Allemansrätten - Vad får vi egentligen göra?

Vi använder oss av allemansrätten när vi går en promenad i skogen, paddlar kajak eller gör upp eld och grillar korv. Därför är det viktigt att vi känner till de rättigheter och skyldigheter vi har när vi vistas i vår fantastiska natur.

 • Syftet med temat  är att skapa engagemang, samhörighet och samtidigt ge kunskaper och insikter i vad vi får göra och hur vi ska bete oss i skog och mark.

 • Vårt mål är att alla elever ska känna till Allemansrättens grunder.

 • Vi vill också att våra elever blir mer medvetna om nedskräpning, den viktiga miljöfrågan både lokalt och globalt. 

 

Elevernas intressen, initiativ och behov 

 • Våra elever tycker mycket om att vara ute i naturen, de älskar att bygga kojor, ta sig an spännande uppdrag och att grilla korv.

 •  Vid flertaliga tillfällen har eleverna uttryckt en osäkerhet när det kommer till vilka regler som gäller i naturen, vad får vi göra och inte göra?

 • Vi upplever också att många elever inte hört talas om Allemansrätten. 

 • Eleverna kommer även få möjlighet att under temats gång önska lekar och erbjudas "fri lek" i skogen.

Utvärderingen 

 • Vi använder oss bl.a av en matris för att utvärdera elevernas kunskaper i Allemansrätten, se nedan.

 • Vi kommer utvärdera temat med våra elever under samling och fritidsråd. Detta sker kontinuerligt under temats gång. Vi kommer också ha en förslagslåda där eleverna kan lämna önskemål om kommande aktiviteter, något de tyckte var extra roligt och vill lära sig mer om eller något de saknade och önskar göra framöver?

 • Vi kommer avsluta arbetet med en tipspromenad om Allemansrätten för att se hur mycket eleverna lärt sig.

 • Utvärdering av arbetet och temat kommer även att ske under våra gemensamma fritidsplaneringar. 

 

 

 

       

Exempel på utvärderingsfrågor:

 • Vad gjorde vi bra?

 • Hade eleverna roligt?

 • Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång?

 • Var alla delaktiga? - Varför ville vissa elever inte delta?

 • Lärde sig eleverna det vi hade tänkt?

 • Kunde vi gjort något annorlunda för att bättre bidra till elevernas lärande

 

 Undervisning och arbetsformer.

 • Vi arbetar formativt genom att ha aktiviteter som skapar diskussioner. Vi kommer inledningsvis informera om temaområdet och förhöra oss om elevernas nuvarande kunskaper i ämnet. Genom att sedan använda oss av praktiska övningar vill vi göra eleverna mer engagerande, medvetna och positiva i att lära ut sina nyförvärvade kunskaper till vänner och familj.

 • Vi tillämpar olika tillvägagångssätt när vi vägleder och lär våra elever. Vi använder oss dels av mognadsteorin vilket innebär att pedagogens roll är mer observerande och avvaktande. Detta är möjligt då skogsmiljön är både tillåtande och inspirerande samt uppmuntrar elevernas kreativitet och utforskandet av nya kunskaper.

 • Vi använder oss även utav klassisk didaktik då vi har styrda aktiviteter med mer kortsiktiga målresultat som t ex filmvisning och planerade lekar i syfte att öka sin lust att delta och vara ute i naturen. 

 • Vi är olika pedagoger och använder oss av olika uttrycksformer i våra sätt att arbeta. Detta gör att vi kompletterar varandra och låter våra elever utforska mer i sitt lärande.  

 

Följande aktiviteter genomförs:

Vi startar upp temat v. 8 efter sportlovet och avslutar temat v. 21.

 • Vi kommer börja med att titta på en film där eleverna får lära sig Allemansrättens grunder.

 • Vi kommer göra värderingsövningar med syfte att aktivt förhålla sig till och ifrågasätta egna värderingar och beteendemönster.

 • Vi kommer vara ute mycket i vår närmiljö där vi praktiskt kan visa barnen vad Allemansrätten innebär. "Inte störa, inte förstöra!" Där kommer vi även att praktisera säkerhet vid eldning.

 • Vi kommer att ha skräpplockardagar, då vi även lär oss att sortera vårt avfall.

 • Vi kommer avsluta arbetet med en tipspromenad om Allemansrätten för att se hur mycket eleverna lärt sig.

 • Det kommer även delas ut diplom till ALLA elever som har extra bra koll på Allemansrätten!

 

Lärmiljön används på följande sätt:

 • Klassrum vid filmvisning.

 • Skolans närområde vi skräpplockning.

 • Skogen bakom skolan vid mer praktiskt arbete med Allemansrätten.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sh Bi Idh
Allemansrätten- Vad får vi egentligen göra?

Matris Allemansrätten

Du känner till Allemansrättens grunder
Du känner till hur du tar hand om ditt skräp och hur det sorteras.
Du känner till vilka regler som gäller när man eldar i naturen.
Mästare
Du kan förklara innerbörden för minst tre av allemansrättens delar.
Du plockar upp ditt eget men även annat skräp som du hittar i naturen. Du vet hur det ska sorteras.
Du känner till var man får elda och hur man släcker en eld.
Praktikant
Du kan förklara innerbörden för två av allemansrättens delar.
Du plockar upp ditt skräp och vet hur en del ska sorteras.
Du vet att man inte får göra upp eld på klippor.
Novis
Du känner till Allemansrättens motto " Inte störa, inte förstöra"
Du vet att man ska plocka upp sitt skräp och slänga det i närmsta soptunna.
Du vet att man inte får elda var och hur som helst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: