👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wallflower - skrivuppgift

Skapad 2019-02-26 12:49 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 8 – 9 Svenska
Skrivuppgift till boken Wallflower.

Innehåll

1. Skriv en sammanfattning av boken "Wallflower". Du ska i din text beskriva Charlie, hans vänner och familj och berätta om själva handlingen. Hu är Charlie som person, vilken är hans historia, vad har han för förhållande till sina vänner och familj?
Reflektera över begreppet "Wallflower = tapetblomma, panelhöna" - är det positivt eller negativt att vara en "wallflower"? Varför? Ge gärna exempel från boken. Kommentera också i din text hur du tolkar citatet "We accept the love we think we deserve". (Vi tar emot den kärlek vi tror vi förtjänar.").

ELLER

2. Den här berättelsen behandlar många teman - vänskap, homosexualitet, sexuella övergrepp, droger, musik, stilar, kärlek, liv, död. Välj ett (eller flera) av orden och skriv vad du tänker på när du hör det och berätta vad det betyder för dig. Ge exempel från egna erfarenheter, något du läst eller sett på film.

Texten bör vara 200 - 500 ord. Tänk på att skriva en inledning och avslutning, ha en röd tråd, dela in i stycken, sätta ut punkter och börja meningar med stor bokstav.

 

Lycka till!

Matriser

Sv
Wallflower - skrivuppgift

Skrivuppgift 1

E
C
A
Skriva olika slags texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Skrivuppgift 2

E
C
A
Skriva olika slags texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.