Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig

Skapad 2019-02-26 15:05 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F – 3 Bild Svenska
I det här arbetsområdet ska eleverna få skriva sin egen bok som handlar om dom själva. De ska skriva kortare texter om sig själva på ipad och därefter skapa bilder till sin text. Tillslut kommer det att bli en färdig bok att ta hem lagom till sommarlovet.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att utveckla förmågan att formulera sig i skrift samt att skapa en medvetenhet om språkets struktur med stor bokstav och punkt. Även att utveckla förmågan att skriva mer uvecklade meningar.

 

I undervisningen ska du få lära dig att: 

Skriva meningar med stor bokstav och punkt.

Skriva kortare texter om för dig bekanta ämnen. 

Skriva mer utvecklade meningar.

Formulera dig i skrift. 

Träna på sambandet mellan ljud och bokstav.

Rita berättande bilder till en berättande text.

 

Hur?

Vi kommer att ha en gemensam genomgång kring kapitlets ämne. Vi kommer  sedan tillsammans komma på förslag och tips att skriva om.

Med hjälp av appen skolstil skriver vi sen  kortare texter om ett bestämt ämne. När texten är klar illustrerar vi en bild som passar till texten samt klipper och klistrar på ett papper. 

Texten ska sedan läsas upp i helklass eller mindre grupp. 

 

Bedömning:

Du ska kunna skriva enklare meningar och till stor del använda dig av punkt och stor bokstav.

Du ska kunna formulera kortare texter om ämnen som är bekanta för dig.

Stava korta ljudenliga ord.

Rita en passande bild till din text.

 

Detta kommer bedömas genom din färdiga text samt redovisning för grupp. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: